[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
Parlamentarium, the European parliament visitors' centre
 

An Parlamentarium

Faigh amach faoi Ionad Cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa
 

Faigh léargas úrnua ar Pharlaimint na hEorpa ag an ionad cuairteoirí parlaiminteach is mó san Eoraip agus faigh tuiscint ar cén fáth ar thug 1.5 milliún duine cuairt ar an bParlamentarium cheana féin!

Gabhann treoir láimhe ilmheánach le cuairteoirí le linn dóibh dul isteach i gcroílár Pharlaimint na hEorpa, ag míniú an bhealaigh i dtreo lánpháirtiú na hEorpa, conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus cad atá á dhéanamh ag a Feisirí chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu. Tá dearadh dinimiciúil agus idirghníomhach ar an bParlamentarium agus tá an t-eispéireas ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, sa tslí is gur áit fhoirfe é do chuairteoirí de gach aois chun cur amach a fháil ar an bpolaitíocht Eorpach.

Bíonn an Parlamentarium ar oscailt seacht lá na seachtaine agus tá saorchead isteach ann. Maireann cuairt thart ar 90 nóiméad de ghnáth, ach cuirtear turais níos giorra ar fáil do theaghlaigh agus do ghrúpaí scoile. Féach thíos chun tuilleadh sonraí a fháil faoi cad a chuireann an Parlamentarium ar fáil agus faoina chlár imeachtaí agus faoina thaispeántais shealadacha.

AON BHEAN DÉAG AGUS COGADH OS A gCOMHAIR

Idir an 8 Márta agus 14 Márta 2017, tá an Parlamentarium ag déanamh óstáil ar thaispeántas sealadach nua maidir le mná agus cogaíocht.

Agus grianghraif agus scannáin chumhachtacha le Nick Danziger mar chuid de, insíonn ‘Aon bhean déag agus cogadh os a gcomhair’ an scéal a chuirtear faoi cheilt go minic faoi shaol na mban agus iad sáite i gcoinbhleacht bhrúidiúil, amhail an Afganastáin, an Cholóim nó Siarra Leon.
Tá tacaíocht á fáil ag an taispeántas seo ó Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.

CÉARD ATÁ AR FÁIL ANN?

Cuireann an Parlamentarium neart rudaí ar fáil do dhaoine fásta agus do pháistí araon, agus is féidir cuairteanna a chur in oiriúint do nach mór aon réimse spéise.

European Parliament, Parlamentarium
 .

An Eoraip agus a Parlaimint i 360°

Buail fút inár bpictiúrlann agus faigh radharc 360° ar an Eoraip agus ar a Parlaimint, ar an gcaoi a n-oibríonn sí, ar an gcaoi ina ndéantar dlíthe agus ar an gcaoi a mbaineann polaitíocht na hEorpa leat.

European Parliament, Meet you MEPs
 .

Cuir aithne ar Fheisirí Pharlaimint na hEorpa

Faigh amach níos mó faisnéise faoi gach duine de 751 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, a oibríonn le chéile chun ionadaíocht a dhéanamh do shaoránaigh AE.

European Parliament, united in diversity
 .

Taistil tríd an Eoraip agus féach ar an tionchar a bhíonn ag an Aontas Eorpach

Tugann léarscáil urláir idirghníomhach cuairteoirí ar thuras fíorúil timpeall ar an Aontas Eorpach, ina léirítear a éagsúlacht agus ina n-aibhsítear nach mór 100 slí ina gcuireann sé le folláine a shaoránach.

Tóg turas fíorúil anois!
European Parliament, Parlamentarium
 .

Éist le cad is brí leis an Aontas Eorpach d’Eorpaigh.

Lig do scíth i seomra suite teolaí mar a dhéanann gníomhaí comhshaoil ón bPolainn, ollamh Slóivéanach agus amhránaí Fionlannach (i measc mórán daoine eile) cur síos ar an tionchar atá ag an Aontas Eorpach ar a saol.

MIC LÉINN AGUS PÁISTÍ

Ligeann an Cluiche Rólghníomhaíochta do ghrúpaí scoile do mhic léinn blaiseadh a fháil ar shaol Fheisirí na Parlaiminte ar feadh lae.

Faigheann rannpháirtithe amach conas a dhréachtaítear reachtaíocht, idir dhul i gcomhairle le grúpaí sainleasa agus comhaontais a dhéanamh agus chaibidlíocht le hinstitiúidí eile agus labhairt leis na meáin.

 .

Tá turais speisialta uair an chloig ann freisin do chuairteoirí óga.

European Parliament, Activities for kids

Is tóraíocht taisce é Cluiche Luna do pháistí ó 6 bliana go 10 mbliana d'aois atá ar cuairt lena dteaghlaigh. Tá leabhráin Luna ar fáil ag deasc na dtreoraithe meán. Ná dearmad do dhuais ag deireadh an turais!

Treoraíonn an Seó Réaltra Tallainne grúpaí de 4 nó 5 mhac léinn idir 10 mbliana go 14 bliana d'aois tríd an bParlamentarium chun cabhair a thabhairt dóibh dul amach ar an Eoraip, ar an Aontas Eorpach agus ar Pharlaimint na hEorpa.

 .

FAISNÉIS PHRAICTICIÚIL

Wi-fi poiblí

European Parliament -  Amenities

Tá wi-fi poiblí ar fáil i bParlaimint na hEorpa. Tá sonraí don logáil isteach ar taispeáint i ngach limistéar cuairteora.

Teacht

Tá ionad fáilte nua ag Parlaimint na hEorpa. Áit iontach is ea an t-Atrium do scíth a ligean ann ar feadh soicind agus do bhealach a dhéanamh amach sula ndéanann tú cuairt ar an Seomra Tionóil, an Parlamentarium, nó Áras Stair na hEorpa.

Slándáil

Cé nach bhfuil doiciméid aitheantais éigeantach chun dul isteach san fhoirgneamh, molaimid duit iad a thabhairt leat.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach tá cosc orthu sa limistéar slándála.

Cuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Tá ár saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí inrochtana go hiomlán do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe

Cuireann an Parlamentarium lánrochtain cathaoireacha rothaí ar fáil, agus tá fáil ar ár bhfoireann chun cúnamh a thabhairt.

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra don Pharlamentarium roimh ré.
 .
Do chuairteoirí lagamhairc

Cuireann an Parlamentarium treoraithe meán ar fáil ar treoraithe iad a bhfuil comhaid fuaime speisialta iontu chun cur síos a dhéanamh ar an spás, ar a bhfuil ann agus ar a phríomhghnéithe. Tá tadhall-léarscáileanna Braille ar fáil in Ollainnis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis, agus tá méarchláir Bhraille ar fáil in dhá limistéar. Ceadaítear madraí treorach freisin.

 .
Do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu

Tá físeáin i dteanga chomharthaíochta ar na treoraithe meán agus iad sin i mBéarla (BSL), i bhFraincis (LSF), i nGearmáinis (DGS), in Ollainnis (NGT), i Belgian Fraingis (LSFB), i Flànrasach (VGT), in Ungairis (MJNY), in Eadar-nàiseanta (IS). Tá lúba ionduchtúcháin feistithe go hiomlán sa Pharlamentarium.

Má bhíonn barúlacha nó ceisteanna agat, téigh i dteagmháil leis an bParlamentarium trí ríomhphost.

Saoráidí

Tá taisceadáin, siopa bronntanas, leithris agus caifé le rogha deochanna fuara agus sneaiceanna blasta sa Pharlamentarium.

 

CLÁR OIBRE

MINI PLENARY SESSION

Brussels
Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 - Thu Feb 25 00:00:00 CET 2016
Wed Apr 27 00:00:00 CEST 2016 - Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2016
Wed May 25 00:00:00 CEST 2016 - Thu May 26 00:00:00 CEST 2016
Wed Jun 22 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jun 23 00:00:00 CEST 2016
Wed Nov 30 00:00:00 CET 2016 - Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
Wed Feb 01 00:00:00 CET 2017 - Thu Feb 02 00:00:00 CET 2017
Wed Mar 01 00:00:00 CET 2017 - Thu Mar 02 00:00:00 CET 2017
Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2017 - Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2017
Wed May 31 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2017
Wed Nov 29 00:00:00 CET 2017 - Thu Nov 30 00:00:00 CET 2017

Mini Plenary Session

Seisiún iomlánach
Taispeántas
Eile

UAIREANTA OSCAILTE

 .
Dé Luain
13.00 – 18.00
 
 
Dé Máirt – Dé hAoine
9.00 – 18.00
 
 
Dé Sathairn – Dé Domhnaigh
10.00 – 18.00
 
 

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Tá an Lárionad dúnta ar:
1 Eanáir / 1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

DUL ANN

AN PARLAMENTARIUM
Foirgneamh Willy Brandt
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Traein

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Iarnróid na Beilge

Bus

Stadann línte 22, 27, 34, 38, 64, 80 agus 95 uile i bParlaimint na hEorpa.
Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin leis na línte 12 agus 21.

Meitreo

Is iad Maelbeek agus Schuman na stadanna is cóngaraí ar línte 1 agus 5 agus Trône ar línte 2 agus 6.

Iompar poiblí sa Bhruiséil

Ionad fáilte an Atrium

A bhuí le bealach isteach an Atrium ar Rue D'Ardenne, is furasta paisinéirí a bhailiú agus a fhágáil ón mbus agus is féidir le cuairteoirí a mbealach a dhéanamh amach roimh thús na cuairte.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

An bhfuil ceist agat? An dteastaíonn uait aiseolas a thabhairt? Cuir ríomhphost chugainn!

Seol ríomhphost
 .

CUR IN ÁIRITHE AGUS CEAD ISTEACH

Tá saorchead isteach ann.

Is féidir le cách réamháirithint a dhéanamh, ach moltar go mór do ghrúpaí é a dhéanamh.

CUIR DO CHUAIRT IN ÁIRITHE
 .