[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 

Lá oscailte 2018

Féach laistigh de Pharlaimint na hEorpa
 
 .

I mí Bealtaine gach bliain, déanann an Pharlaimint Lá na hEorpa a cheiliúradh trí chuireadh a thabhairt duit fáil amach faoina tharlaíonn laistigh dá foirgnimh.

I rith an Lá oscailte beidh seans agat chun dul níos gaire do na daoine atá tofa agat chun ionadaíocht a dhéanamh ar do shon agus chun an chaoi a n-oibríonn siad chun do leasanna a chosaint san Aontas Eorpach a fheiceáil.

Ar chlár imeachtaí an lae tá:

  • siúlóid threoraithe trí fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa agus míniú ar conas a dhéanann Feisirí Pharlaimint na hEorpa ionadaíocht ar shaoránaigh na hEorpa;
  • cainteanna sa Seomra Tionóil ag cur síos ar cad a bhíonn ar siúl i seomra díospóireachta agus vótála na Parlaiminte;
  • díospóireachtaí poiblí maidir le bréagnuacht, na toghcháin Eorpacha agus luachanna na hEorpa;
  • an deis casadh le grúpaí polaitiúla agus a fháil amach cad iad na tosaíochtaí atá acu;
  • atmaisféar spraíúil Eorpach amuigh faoin aer ar Agora Simone Veil, le himeachtaí éagsúla - péinteáil aghaidhe, déanamh eitleog, péinteáil 3-T agus snagbhanna práis ina measc;
  • stáitse DJ ar Place du Luxembourg go dtí 20:00

Beidh Parlaimint na hEorpa, chomh maith leis an bParlamentarium agus Áras Stair na hEorpa, ar oscailt don Lá Oscailte ó 10:00 go dtí 18:00, le cead isteach go dtí 17:30.

 .

Díospóireachtaí Poiblí

Fáilte
11:00
 
 
‘Bréagnuacht agus Saoirse Cainte’, díospóireacht le Christophe Deloire,
 
Ard-Rúnaí dhuais Sakharov Thuairisceoirí gan Teorainneacha in 2005, agus leis na Feisirí
11:10 - 12:10
 
 
‘Toghcháin Eorpacha 2019 – Cén fáth a bhfuil siad tábhachtach?’, díospóireacht agus vótáil
13:00 - 13:30
 
 
‘Cad iad na saintréithe a dhéanann Eorpaigh dínn?’, díospóireacht & vótáil le Feisirí Pharlaimint na hEorpa
14:00 - 14:30
 
 
‘Toghcháin Eorpacha 2019 – Cén fáth a bhfuil siad tábhachtach?’, díospóireacht agus vótáil
15:00 - 15:30
 
 
‘Cad iad na saintréithe a dhéanann Eorpaigh dínn?’, díospóireacht & vótáil le Feisirí Pharlaimint na hEorpa
16:00 - 16:30
 
 

Lá Oscailte na sé institiúid

Tugann Lá Oscailte na nInstitiúidí Eorpacha seans duit breathnú thart ní hamháin ar Pharlaimint na hEorpa ach ar fud na n-institiúidí sa Bhruiséil atá mar chuid den Aontas Eorpach. Chomh maith le Parlaimint na hEorpa, is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar an gComhairle Eorpach agus ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, ar an gCoimisiún Eorpach, ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ar Choiste Eorpach na Réigiún. Tá sonraí breise le fáil ar shuíomh gréasáin an Lae Oscailte.

#BrusselsEuropeWeekend

Tapaigh an deis an Bhruiséil a cheiliúradh an deireadh seachtaine céanna le Féile Iris 2018. Glac páirt sa chlár fairsing a bheidh ar fáil do mhuintir na Bruiséile, a áiríonn ceolchoirmeacha agus gníomhaíochtaí saor in aisce ar fud na Bruiséile ón 5-6 Bealtaine.  Tabhair cuairt ar Pháirc na Bruiséile Dé Domhnaigh an 6 Bealtaine chun a fháil amach cad a bheidh ar siúl sa Bhruiséil agus coinnigh súil amach do Pharlaimint na hEorpa!  

An chúis le lá na hEorpa a cheiliúradh.

Ba iad síochán agus dlúthpháirtíocht na colúin de dhearbhú Robert Schuman, a chuir sé i láthair an 9 Bealtaine 1950. Mhol sé go roinnfeadh an Fhrainc agus an Ghearmáin a n-acmhainní nádúrtha mar iarracht ‘ní hamháin go mbeadh aon chogadh idir an Fhrainc is an Ghearmáin doshamhlaithe, ach dodhéanta ó thaobh ábhair’. Ghlac náisiúin Eorpacha eile páirt san iarracht, rud a chur tús leis an gcomhoibriú Eorpach.

 .
 
 

DUL ANN

STÁISIÚN NA HEORPA
Place du Luxembourg 100
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Traein

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Iarnróid na Beilge

Bus

Stadann línte 22, 27, 34, 38, 64, 80 agus 95 uile i bParlaimint na hEorpa.
Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin leis na línte 12 agus 21.

Meitreo

Is iad Maelbeek agus Schuman na stadanna is cóngaraí ar línte 1 agus 5 agus Trône ar línte 2 agus 6.

Iompar poiblí sa Bhruiséil

TEAGMHÁLACHA

 .
Seol ríomhphost
 .

DIGITAL KIT

 .

Want to share the Open Day? Download the digital kit for banners, posters and more.

SOCIAL MEDIA
 
 

Bainistiú fianán ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa

Baineann an láithreán gréasáin úsáid as fianáin. Má ghlacann tú leis na fianáin, tairbheoidh tú den nascleanúint is fearr is féidir.

Glacaim Diúltaím Glacaim