[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
Parlamentarium, the European parliament visitors' centre
 

An Parlamentarium

Faigh amach faoi Ionad Cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa
 

Faigh léargas úrnua ar Pharlaimint na hEorpa ag an ionad cuairteoirí parlaiminteach is mó san Eoraip agus faigh tuiscint ar cén fáth ar thug 1.4 milliún duine cuairt ar an bParlamentarium cheana féin!

Gabhann treoir láimhe ilmheánach le cuairteoirí le linn dóibh dul isteach i gcroílár Pharlaimint na hEorpa, ag míniú an bhealaigh i dtreo lánpháirtiú na hEorpa, conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus cad atá á dhéanamh ag a Feisirí chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu. Tá dearadh dinimiciúil agus idirghníomhach ar an bParlamentarium agus tá an t-eispéireas ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, sa tslí is gur áit fhoirfe é do chuairteoirí de gach aois chun cur amach a fháil ar an bpolaitíocht Eorpach.

Bíonn an Parlamentarium ar oscailt seacht lá na seachtaine agus tá saorchead isteach ann. Maireann cuairt thart ar 90 nóiméad de ghnáth, ach cuirtear turais níos giorra ar fáil do theaghlaigh agus do ghrúpaí scoile. Féach thíos chun tuilleadh sonraí a fháil faoi cad a chuireann an Parlamentarium ar fáil agus faoina chlár imeachtaí agus faoina thaispeántais shealadacha.

TAISPEÁNTAIS & IMEACHTAÍ

Taispeántas sealadach nua: Sa Tóir ar an Áilleacht

Tá sé mar aidhm ag an taispeántas seo iniúchadh a dhéanamh ar an tuiscint atá ann faoi láthair ar an áilleacht. Cuirtear íomhánna de thírdhreacha an lae inniu inár láthair, pictiúir d’ábhair neamhbheo a léiríonn an fhíorthimpeallacht ina maireann daoine.

Mar phríomhghné den taispeántas, tá gailearaí de bheochana gearra atá curtha ar fáil ag an bpobal agus lena léirítear an coincheap de cad is áilleacht nua ann. Cén tuiscint atá agatsa ar an áilleacht? Pictiúr atá ligthe i ndearmad, boladh lilí nó sráid fholamh?  Téigh chuid an láithreán gréasáin anseo thíos agus cur isteach an fhís atá agatsa den áilleacht.

Beidh an taispeántas ar siúl ón 8 Iúil go dtí an 18 Meán Fómhair agus is é ionad Slovak Design atá á eagrú

Tuilleadh eolais ag: www.searchingforbeauty.eu

CÉARD ATÁ AR FÁIL ANN?

Cuireann an Parlamentarium neart rudaí ar fáil do dhaoine fásta agus do pháistí araon, agus is féidir cuairteanna a chur in oiriúint do nach mór aon réimse spéise.

 .

Tóg suíochán tosaigh i lár an tSeomra Tionóil.

Cuireann pictiúrlann mhórthaibhseach 360° cuairteoirí i gcroílár Pharlaimint na hEorpa agus tugann sé radharc leithleach ar conas a oibríonn sí agus conas a dhéantar dlíthe AE.

 .

Cuir aithne ar Fheisirí Pharlaimint na hEorpa

Faigh amach níos mó faisnéise faoi gach duine de 751 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa, a oibríonn le chéile chun ionadaíocht a dhéanamh do shaoránaigh AE.

 .

Taistil tríd an Eoraip agus féach ar an tionchar a bhíonn ag an Aontas Eorpach

Tugann léarscáil urláir idirghníomhach cuairteoirí ar thuras fíorúil timpeall ar an Aontas Eorpach, ina léirítear a éagsúlacht agus ina n-aibhsítear nach mór 100 slí ina gcuireann sé le folláine a shaoránach.

Tóg turas fíorúil anois!
 .

Éist le cad is brí leis an Aontas Eorpach d’Eorpaigh.

Lig do scíth i seomra suite teolaí mar a dhéanann gníomhaí comhshaoil ón bPolainn, ollamh Slóivéanach agus amhránaí Fionlannach (i measc mórán daoine eile) cur síos ar an tionchar atá ag an Aontas Eorpach ar a saol.

MIC LÉINN AGUS PÁISTÍ

Ligeann an Cluiche Rólghníomhaíochta do ghrúpaí scoile do mhic léinn blaiseadh a fháil ar shaol Fheisirí na Parlaiminte ar feadh lae.

Faigheann rannpháirtithe amach conas a dhréachtaítear reachtaíocht, idir dhul i gcomhairle le grúpaí sainleasa agus comhaontais a dhéanamh agus chaibidlíocht le hinstitiúidí eile agus labhairt leis na meáin.

 .

Tá turais speisialta uair an chloig ann freisin do chuairteoirí óga.

Is tóraíocht taisce é Cluiche Luna do pháistí ó 4 bliana go 8 mbliana d'aois atá ar cuairt lena dteaghlaigh. Tá leabhráin Luna ar fáil ag deasc na dtreoraithe meán. Ná dearmad do dhuais ag deireadh an turais!

Treoraíonn an Seó Réaltra Tallainne grúpaí de 4 nó 5 mhac léinn idir 10 mbliana go 14 bliana d'aois tríd an bParlamentarium chun cabhair a thabhairt dóibh dul amach ar an Eoraip, ar an Aontas Eorpach agus ar Pharlaimint na hEorpa.

FAISNÉIS PHRAICTICIÚIL

Slándáil

Cé nach bhfuil doiciméid aitheantais éigeantach chun dul isteach san fhoirgneamh, molaimid duit iad a thabhairt leat.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach tá cosc orthu sa limistéar slándála.

Cuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Tá ár saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí inrochtana go hiomlán do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe

Cuireann an Parlamentarium lánrochtain cathaoireacha rothaí ar fáil, agus tá fáil ar ár bhfoireann chun cúnamh a thabhairt.

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra don Pharlamentarium roimh ré.
 .
Do chuairteoirí lagamhairc

Cuireann an Parlamentarium treoraithe meán ar fáil ar treoraithe iad a bhfuil comhaid fuaime speisialta iontu chun cur síos a dhéanamh ar an spás, ar a bhfuil ann agus ar a phríomhghnéithe. Tá tadhall-léarscáileanna Braille ar fáil in Ollainnis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis, agus tá méarchláir Bhraille ar fáil in dhá limistéar. Ceadaítear madraí treorach freisin.

 .
Do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu

Tá físeáin i dteanga chomharthaíochta ar na treoraithe meán agus iad sin i mBéarla (BSL), i bhFraincis (LSF), i nGearmáinis (DGS) agus in Ollainnis (NGT). Tá turas speisialta uair an chloig ann chomh maith do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta éisteachta acu. Tá lúba ionduchtúcháin feistithe go hiomlán sa Pharlamentarium.

Má bhíonn barúlacha nó ceisteanna agat, téigh i dteagmháil leis an bParlamentarium trí ríomhphost.

Saoráidí

Tá taisceadáin, siopa bronntanas, leithris agus caifé le rogha deochanna fuara agus sneaiceanna blasta sa Pharlamentarium.

 

CLÁR OIBRE

MINI PLENARY SESSION

Brussels
24/02/2016 - 25/02/2016
27/04/2016 - 28/04/2016
25/05/2016 - 26/05/2016
22/06/2016 - 23/06/2016
30/11/2016 - 01/12/2016
01/02/2017 - 02/02/2017
01/03/2017 - 02/03/2017
26/04/2017 - 27/04/2017
31/05/2017 - 01/06/2017
29/11/2017 - 30/11/2017

Mini Plenary Session

Plenary
Exhibition
Other

DUL ANN

AN PARLAMENTARIUM
Foirgneamh Willy Brandt
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Traein

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Iarnróid na Beilge

Bus

Stadann línte 22, 27, 34, 38, 64, 80 agus 95 uile i bParlaimint na hEorpa.
Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin leis na línte 12 agus 21.

Meitreo

Is iad Maelbeek agus Schuman na stadanna is cóngaraí ar línte 1 agus 5 agus Trône ar línte 2 agus 6.

Iompar poiblí sa Bhruiséil

DÉAN TEAGMHÁIL LINN

An bhfuil ceist agat? An dteastaíonn uait aiseolas a thabhairt? Cuir ríomhphost chugainn!

Seol ríomhphost
 .

UAIREANTA OSCAILTE

 .
Dé Luain
13.00 – 18.00
 
 
Dé Máirt – Dé hAoine
9.00 – 18.00
 
 
Dé Sathairn – Dé Domhnaigh
10.00 – 18.00
 
 

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Tá an Lárionad dúnta ar:
1 Eanáir / 1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

CUR IN ÁIRITHE AGUS CEAD ISTEACH

Tá saorchead isteach ann.

Is féidir le cách réamháirithint a dhéanamh, ach moltar go mór do ghrúpaí é a dhéanamh.

CUIR DO CHUAIRT IN ÁIRITHE
 .