Cuairt ar Pharlaimint na hEorpa

Ionad Cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa
An Bhruiséil

Léargas úrnua ar Pharlaimint na hEorpa. Ag ár nIonad Cuairteoirí sa Bhruiséil, baintear úsáid as taispeáintí ilmheán diminiceacha agus idirghníomhacha chun tú a thabhairt ar aistear a insíonn faoi lánpháirtiú na hEorpa agus an tionchar atá aige ar ár saol ó lá go lá.

An Bhruiséil

Is féidir leat turas den seomra iomlánach a dhéanamh agus faisnéis faoi Pharlaimint na hEorpa a fháil trí úsáid a bhaint as treoraí ilmheán iniompartha.

An Bhruiséil

Lá a chaitheamh mar a chaithfeadh Feisire de Pharlaimint na hEorpa é. Déan scrúdú mear ar conas a oibríonn comhlacht na hEorpa atá tofa go daonlathach. Beidh ort dul i mbun caibidlíochta le daltaí eile ar mhaithe leis an todhchaí atá uait don Eoraip a chruthú. Tá an ghníomhaíocht seo dírithe ar ghrúpaí de dhaltaí meánscoile agus bíonn sí ar siúl sa Parlamentarium sa Bhruiséil.

An Bhruiséil / Strasbourg

Is bealach iontach é faisnéisiú bríomhar agus turas ar an seomra tionóil faoi stiúir oifigigh de chuid na Parlaiminte chun fáil amach faoi bhuntréithe Pharlaimint na hEorpa. Beidh deis anseo agat cuairt a thabhairt ar an seomra tionóil agus b'fhéidir a bheith i láthair le linn díospóireachta.

 

All year round,the European Parliament hosts various events and exhibitions which are open to the public. Come and join us to explore the rich diversity of Europe!

 
Parlamentarium / Turas ar an seomra tionóil agus faisnéisiú do ghrúpaí / Cluiche Rólghníomhaíochta / Turas ar an seomra tionóil do dhaoine aonair

Tá an Bhruiséil i gcroílár an Aontais Eorpaigh. Is sa chathair sin atá Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Coimisiún, áit oibre na Parlaiminte agus go leor institiúidí Eorpacha eile, agus is féidir leat an méid sin a fheiceáil duit féin mura ndéanfá ach leathuair an chloig a chaitheamh sa 'cheantar Eorpach' den Bhruiséil. Feicfidh tú na cultacha, carranna dubha, caife beir-leat agus aghaidheanna aithnidiúla agus ón teilifís. Tá sé ar fad ann!

Turas ar an seomra tionóil do ghrúpaí agus do dhaoine aonair / Euroscola

Is é Strasbourg suí oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. Gach mí, tagann na Feisirí le chéile sa bhaile seo chun vóta a chaitheamh agus chun díospóireacht a dhéanamh i sraith cruinnithe ar a dtugtar seisiúin iomlánacha. Is féidir le cuairteoirí tuilleadh a fhoghlaim má fhreastalaíonn siad ar fhaisnéisiú a mhaireann isteach is amach le huair an chloig

Lucsamburg

Chun cuairt a thabhairt ar áitreabh na Parlaiminte i Lucsamburg, déan teagmháil leis an Oifig Eolais i Lucsamburg le do thoil

An Oifig Eolais i Lucsamburg

7, rue du Marché-aux-Herbes
L-2929 Luxembourg

Teileafón: +352/4300 22704

An Pharlaimint i do thírse

Déan teagmháil le ceann d'Oifigí Eolais Pharlaimint na hEorpa

 
Uirlisí
Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
Cuireann faisnéis agus eolas lenár rannpháirtíocht iomlán i sochaí dhaonlathach. Is mian le Parlaimint na hEorpa a doirse a oscailt do shaoránaigh na hEorpa chun deis a thabhairt don phobal faisnéis agus tuiscint níos fearr ar obair a n-ionadaithe, feisirí Pharlaimint na hEorpa, a fháil.

Ba mhaith liom fáilte a chur romhat chuig an leathanach seo a bhaineann le cuairteanna ar ár n-institiúid - Parlaimint na hEorpa. Bíodh sé sa Bhruiséil nó i Strasbourg, fearann an Pharlaimint fáilte romhat agus tugtar cuireadh duit níos mó a fhoghlaim faoi ról agus obair an tionóil agus cuairt a thabhairt ar an Seomra Iomlánach, áit a bhfuil guthanna gach uile Eorpach le cloisteáil agus áit a dtagann cruth ar dhlíthe coiteanna an AE. Má tá tú sa Bhruiséil, bain leas le bhur dtoil as an deis daonlathas na hEorpa a bhlaiseadh sa 'Parlamentarium' - Ionad Cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa.

Tá súil agam go mbainfidh tú an-taitneamh as do chuairt ar Pharlaimint na hEorpa - ionadaí 500 milliún Eorpach agus 24 teanga oifigiúil!
Le dea-ghuí,
Martin Schulz
Uachtarán Pharlaimint na hEorpa
 

Do threoirleabhar póca do Pharlaimint na hEorpa (Bhruiséil)

Tar agus bí páirteach inti

Na meáin shóisialta