skip to content
Európsky parlament, hlasovanie v rokovacej sále Navštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  
 

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Srdce európskej demokracie
 

Štrasburg je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu. Návšteva rokovacej sály v Štrasburgu je vynikajúcou možnosťou, ako precítiť vzrušujúcu atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete a oboznámiť sa s jeho právomocami a úlohou.

V rokovacej sále má miesto na sedenie všetkých 751 poslancov Európskeho parlamentu. Počas plenárnych schôdzí prebiehajú v rokovacej sále najväčšie a najdôležitejšie rozpravy a je svedkom mnohých historických hlasovaní. Plenárne schôdze sa tlmočia do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Návštevy pre jednotlivcov aj pre skupiny sa organizujú bezplatne.

 

INDIVIDUÁLNI NÁVŠTEVNÍCI

Európsky parlament, návštevníci v rokovacej sáleNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

POČAS PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Počas plenárnych schôdzí je pre individuálnych návštevníkov k dispozícii obmedzený počet miest, z ktorých môžu sledovať schôdzu jednu hodinu. Vstup závisí od dostupnosti miest. Vyžaduje sa doklad totožnosti a návštevník musí mať najmenej 14 rokov.

Ak chcete navštíviť plenárnu schôdzu, príďte k vstupu pre návštevníkov (budova Louise Weiss č. 2) v týchto časoch:

pondelok: 17.00 − 18.00
utorok a streda: 9.00 − 12.00 a 15.00 − 18.00
štvrtok: 10.00 − 12.00

V kalendári na pravej strane si overte, kedy sa konajú plenárne schôdze.

MIMO PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Jednotlivci nemôžu navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu mimo plenárneho týždňa.

Počas mesiacov júl a august majú individuálni návštevníci výnimočne možnosť uskutočniť návštevu v osobitných časoch. Je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Ďalšie informácie
 

SKUPINY

 .
Európsky parlament, v rokovacej sáleNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

Skupiny 10 až 50 návštevníkov (väčšie skupiny možno prijať na požiadanie) môžu navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu počas plenárnych týždňov, ako aj mimo nich. Návštevníci musia mať najmenej 14 rokov. Deti vo veku do 14 rokov sa môžu na návšteve zúčastniť na základe súhlasu poskytnutého vopred.

POČAS PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Návštevy počas plenárnych týždňov trvajú približne dve a pol hodiny. Pozostávajú z prednášky zamestnanca o úlohe a právomociach Európskeho parlamentu, času vyhradeného na zodpovedanie otázok a hodinovej návštevy galérie rokovacej sály na sledovanie plenárnej schôdze.

Návštevy sa konajú od pondelka do štvrtku dopoludnia a to vo všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie.

V kalendári na pravej strane si overte, kedy sa konajú plenárne schôdze.

Rezervácie a žiadosti

Vzhľadom na vysoký dopyt požiadajte o návštevu dva až tri mesiace vopred. Pripomíname, že rezervácie sú vždy podmienené dostupnosťou miestností a rečníkov.

Vedúci skupín môžu návštevu rezervovať vyplnením online formulára.

MIMO PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Európsky parlament, skupinová návštevaNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

Návštevy mimo plenárnych týždňov trvajú asi jeden a pol hodiny a pozostávajú z návštevy Európskeho parlamentu so sprievodcom vrátane návštevy galérie rokovacej sály určenej pre verejnosť a všeobecného predstavenia úlohy a činnosti Európskeho parlamentu. Na požiadanie je možné poskytnúť aj podrobnú prednášku s ďalšími informáciami.

Návštevy mimo plenárnych schôdzí sa zvyčajne konajú vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku. K dispozícii môže byť aj taliančina a španielčina.

Rezervácie a žiadosti

Vzhľadom na vysoký dopyt požiadajte o návštevu tri až päť mesiacov vopred. Pripomíname, že rezervácie sú vždy podmienené dostupnosťou miestností a rečníkov.

Návštevy mimo plenárneho týždňa sa konajú od pondelka do piatka dopoludnia. Cez víkendy a počas voľných dní a sviatkov je Európsky parlament zatvorený.

Žiadosti musia obsahovať:

– priezvisko a meno (mená) vedúceho skupiny (pán/pani)
– názov a celá poštová adresa skupiny
– číslo mobilného telefónu vedúceho skupiny
– preferovaný dátum (dátumy) návštevy
– počet účastníkov (vrátane sprevádzajúcich osôb)
– vekové rozpätie účastníkov alebo kategória, do ktorej účastníci patria (napr. žiaci, študenti, dospelí, profesijná organizácia atď.)
– počet detí do 14 rokov
– preferovaný jazyk návštevy
– osobitné záujmy skupiny
– osobitné potreby (napr. osoby so zníženou pohyblivosťou)
– akékoľvek ďalšie užitočné informácie, ktoré umožnia rýchle a efektívne spracovanie žiadosti

Organizátori skupiny by mali žiadosti zasielať na tieto e-mailové adresy:

– pre skupiny z Francúzska

Poslať e-mail

– pre skupiny z Nemecka

Poslať e-mail

– pre ostatné skupiny

Poslať e-mail
 .
 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Verejné wi-fi

European Parliament -  Amenities

V Európskom parlamente je k dispozícii verejné wi-fi. Údaje na pripojenie nájdete vo všetkých priestoroch pre návštevníkov.

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

 

Návštevníci s osobitnými potrebami

Európsky parlament sa neustále snaží zlepšovať dostupnosť pre ľudí s osobitnými potrebami. Všetky naše zariadenia a aktivity sú plne dostupné pre návštevníkov s obmedzenou pohyblivosťou a osobitnými potrebami vrátane používateľov invalidných vozíkov.

Naši zamestnanci počas návštev radi spolupracujú s tlmočníkmi do posunkovej reči. Za zabezpečenie služieb takýchto tlmočníkov zodpovedajú vedúci skupín.

Ak potrebujete osobitnú pomoc, oznámte nám to, prosím, vopred.
 

Zariadenia pre návštevníkov

Bufet s osviežujúcimi nápojmi a chutným občerstvením a obchod so suvenírmi, ktoré sa nachádzajú v návštevníckej zóne, sú otvorené len počas plenárneho týždňa. Jedáleň pre návštevníkov je k dispozícii skupinám na základe rezervácie.

Šatňa, ktorá sa nachádza pri vstupe pre návštevníkov, hneď za stanovišťom bezpečnostnej kontroly, je k dispozícii len počas plenárnych schôdzí.

 

PROGRAM

PLENÁRNE ZASADNUTIE

Štrasburg
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 - Thu Jan 21 23:59:59 CET 2016
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 - Thu Feb 04 23:59:59 CET 2016
Mon Mar 07 00:00:00 CET 2016 - Thu Mar 10 23:59:59 CET 2016
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 - Thu Apr 14 23:59:59 CEST 2016
Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 - Thu May 12 23:59:59 CEST 2016
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jun 09 23:59:59 CEST 2016
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jul 07 23:59:59 CEST 2016
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 - Thu Sep 15 23:59:59 CEST 2016
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 06 23:59:59 CEST 2016
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 27 23:59:59 CEST 2016
Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016 - Thu Nov 24 23:59:59 CET 2016
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 - Thu Dec 15 23:59:59 CET 2016
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 - Thu Jan 19 23:59:59 CET 2017
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Feb 16 23:59:59 CET 2017
Mon Mar 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Mar 16 23:59:59 CET 2017
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Apr 06 23:59:59 CEST 2017
Mon May 15 00:00:00 CEST 2017 - Thu May 18 23:59:59 CEST 2017
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jun 15 23:59:59 CEST 2017
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jul 06 23:59:59 CEST 2017
Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017 - Thu Sep 14 23:59:59 CEST 2017
Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 05 23:59:59 CEST 2017
Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 26 23:59:59 CEST 2017
Mon Nov 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Nov 16 23:59:59 CET 2017
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 - Thu Dec 14 23:59:59 CET 2017
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 - Thu Jan 18 23:59:59 CET 2018
Mon Feb 05 00:00:00 CET 2018 - Thu Feb 08 23:59:59 CET 2018
Mon Mar 12 00:00:00 CET 2018 - Thu Mar 15 23:59:59 CET 2018
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2018 - Thu Apr 19 23:59:59 CEST 2018
Mon May 28 00:00:00 CEST 2018 - Thu May 31 23:59:59 CEST 2018
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018 - Thu Jun 14 23:59:59 CEST 2018

Plenárne Zasadnutie

Plenárne zasadnutie
Výstava
Ostatné

AKO NÁS NÁJDETE

EURÓPSKY PARLAMENT
Vstup do budovy Louise Weiss č. 2
1, Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

                  

Vlak

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

SNCF

Autobus

Autobusové linky 6, 30 a 72: zastávka Droits de l’Homme (10 minút chôdze od Parlamentu)

 

Električka

Trasa E: zastávka Parlement Européen

Verejná doprava v Štrasburgu

KONTAKTY

Máte otázku alebo pripomienku? Pošlite nám e-mail!

Poslať e-mail

REZERVÁCIE A VSTUP

Vstup je zdarma.

Informácie o osobitných postupoch pre jednotlivé druhy návštev nájdete v príslušnej časti stránky.

SOCIAL MEDIA