skip to content
Európsky parlament, hlasovanie v rokovacej sále Navštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  
 

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Srdce európskej demokracie.
 

Štrasburg je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu. Návšteva rokovacej sály v Štrasburgu je vynikajúcou možnosťou, ako precítiť vzrušujúcu atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete a oboznámiť sa s jeho právomocami a úlohou.

V rokovacej sále má miesto na sedenie všetkých 751 poslancov Európskeho parlamentu. Počas plenárnych schôdzí prebiehajú v rokovacej sále najväčšie a najdôležitejšie rozpravy a je svedkom mnohých historických hlasovaní. Plenárne schôdze sa tlmočia do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Návštevy pre jednotlivcov aj pre skupiny sa organizujú bezplatne.

 

INDIVIDUÁLNI NÁVŠTEVNÍCI

Európsky parlament, návštevníci v rokovacej sáleNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

POČAS PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Počas plenárnych schôdzí je pre individuálnych návštevníkov k dispozícii obmedzený počet miest, z ktorých môžu sledovať schôdzu jednu hodinu. Vstup závisí od dostupnosti miest. Vyžaduje sa doklad totožnosti a návštevník musí mať najmenej 14 rokov.

Ak chcete navštíviť plenárnu schôdzu, príďte k vstupu pre návštevníkov (budova Louise Weiss č. 2) v týchto časoch:

pondelok: 17.00 − 18.00
utorok a streda: 9.00 − 12.00 a 15.00 − 18.00
štvrtok: 10.00 − 12.00

V kalendári na pravej strane si overte, kedy sa konajú plenárne schôdze.

MIMO PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Jednotlivci nemôžu navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu mimo plenárneho týždňa.

-Content available in English only-
In July-August 2016, on an exceptional basis, timeslots are open for English-, French- and German-speaking individual visitors, following prior booking to: VisitsSTR-indiv@ep.europa.eu.

More information
 

SKUPINY

 .
Európsky parlament, v rokovacej sáleNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

Skupiny 10 až 50 návštevníkov (väčšie skupiny možno prijať na požiadanie) môžu navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu počas plenárnych týždňov, ako aj mimo nich. Návštevníci musia mať najmenej 14 rokov. Deti vo veku do 14 rokov sa môžu na návšteve zúčastniť na základe súhlasu poskytnutého vopred.

POČAS PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Návštevy počas plenárnych týždňov trvajú približne dve a pol hodiny. Pozostávajú z prednášky zamestnanca o úlohe a právomociach Európskeho parlamentu, času vyhradeného na zodpovedanie otázok a hodinovej návštevy galérie rokovacej sály na sledovanie plenárnej schôdze.

Návštevy sa konajú od pondelka do štvrtku dopoludnia a to vo všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie.

V kalendári na pravej strane si overte, kedy sa konajú plenárne schôdze.

Rezervácie a žiadosti

Vzhľadom na vysoký dopyt požiadajte o návštevu dva až tri mesiace vopred. Pripomíname, že rezervácie sú vždy podmienené dostupnosťou miestností a rečníkov.

Vedúci skupín môžu návštevu rezervovať vyplnením online formulára.

MIMO PLENÁRNYCH TÝŽDŇOV

Európsky parlament, skupinová návštevaNavštívte rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Pozrite sa, kde poslanci hlasujú a kde sa prijímajú rozhodnutia.  

Návštevy mimo plenárnych týždňov trvajú asi jeden a pol hodiny a pozostávajú z návštevy Európskeho parlamentu so sprievodcom vrátane návštevy galérie rokovacej sály určenej pre verejnosť a všeobecného predstavenia úlohy a činnosti Európskeho parlamentu. Na požiadanie je možné poskytnúť aj podrobnú prednášku s ďalšími informáciami.

Návštevy mimo plenárnych schôdzí sa zvyčajne konajú vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku. K dispozícii môže byť aj taliančina a španielčina.

Rezervácie a žiadosti

Vzhľadom na vysoký dopyt požiadajte o návštevu tri až päť mesiacov vopred. Pripomíname, že rezervácie sú vždy podmienené dostupnosťou miestností a rečníkov.

Návštevy mimo plenárneho týždňa sa konajú od pondelka do piatka dopoludnia. Cez víkendy a počas voľných dní a sviatkov je Európsky parlament zatvorený.

Žiadosti musia obsahovať:

– úplný názov skupiny alebo školy
– celé meno vedúceho skupiny
– vekové rozpätie alebo kategóriu účastníkov (napr. žiaci, študenti, dospelí, firemní zamestnanci)
– želaný dátum/dátumy návštevy
– počet účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb
– želaný jazyk, v ktorom sa má návšteva uskutočniť
– osobitné potreby alebo záujmy skupiny
– akékoľvek ďalšie užitočné informácie, ktoré umožnia rýchle spracovanie žiadosti

Organizátori skupiny by mali žiadosti zasielať na tieto e-mailové adresy:

– návštevy vo francúzštine, taliančine alebo španielčine

Poslať e-mail

– návštevy v nemčine alebo angličtine

Poslať e-mail
 .
 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

 

Návštevníci s osobitnými potrebami

Európsky parlament sa neustále snaží zlepšovať dostupnosť pre ľudí s osobitnými potrebami. Všetky naše zariadenia a aktivity sú plne dostupné pre návštevníkov s obmedzenou pohyblivosťou a osobitnými potrebami vrátane používateľov invalidných vozíkov.

Naši zamestnanci počas návštev radi spolupracujú s tlmočníkmi do posunkovej reči. Za zabezpečenie služieb takýchto tlmočníkov zodpovedajú vedúci skupín.

Ak potrebujete osobitnú pomoc, oznámte nám to, prosím, vopred.
 

Zariadenia pre návštevníkov

Bufet s osviežujúcimi nápojmi a chutným občerstvením a obchod so suvenírmi, ktoré sa nachádzajú v návštevníckej zóne, sú otvorené len počas plenárneho týždňa. Jedáleň pre návštevníkov je k dispozícii skupinám na základe rezervácie.

Šatňa, ktorá sa nachádza pri vstupe pre návštevníkov, hneď za stanovišťom bezpečnostnej kontroly, je k dispozícii len počas plenárnych schôdzí.

 

PROGRAM

PLENÁRNE ZASADNUTIE

Štrasburg
18/01/2016 - 21/01/2016
01/02/2016 - 04/02/2016
07/03/2016 - 10/03/2016
11/04/2016 - 14/04/2016
09/05/2016 - 12/05/2016
06/06/2016 - 09/06/2016
04/07/2016 - 07/07/2016
12/09/2016 - 15/09/2016
03/10/2016 - 06/10/2016
24/10/2016 - 27/10/2016
21/11/2016 - 24/11/2016
12/12/2016 - 15/12/2016
16/01/2017 - 19/01/2017
13/02/2017 - 16/02/2017
13/03/2017 - 16/03/2017
03/04/2017 - 06/04/2017
15/05/2017 - 18/05/2017
12/06/2017 - 15/06/2017
03/07/2017 - 06/07/2017
11/09/2017 - 14/09/2017
02/10/2017 - 05/10/2017
23/10/2017 - 26/10/2017
13/11/2017 - 16/11/2017
11/12/2017 - 14/12/2017

Plenárne Zasadnutie

Plenárne zasadnutie
Výstava
Ostatné

AKO NÁS NÁJDETE

EURÓPSKY PARLAMENT
Vstup do budovy Louise Weiss č. 2
1, Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

                  

Vlak

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

SNCF

Autobus

Autobusové linky 6, 30 a 72: zastávka Droits de l’Homme (10 minút chôdze od Parlamentu)

 

Električka

Trasa E: zastávka Parlement Européen

Verejná doprava v Štrasburgu

KONTAKTY

Máte otázku alebo pripomienku? Pošlite nám e-mail!

Poslať e-mail

REZERVÁCIE A VSTUP

Vstup je zdarma.

Informácie o osobitných postupoch pre jednotlivé druhy návštev nájdete v príslušnej časti stránky.

SOCIAL MEDIA