skip to content
 

Europaparlamentets plenisal

Den europeiska demokratins hjärta
 

Strasbourg är Europaparlamentets officiella säte. Ett besök i plenisalen är ett perfekt sätt att uppleva den spännande atmosfären i världens största transnationella parlament och ta reda på vilka befogenheter parlamentet har och vilken roll det spelar.

I plenisalen finns det plats för alla 751 ledamöter av Europaparlamentet. Salen används under sammanträdesperioderna för plenardebatter och omröstningar i plenum. Plenarsammanträdena tolkas till alla 24 officiella EU-språk. Besök anordnas kostnadsfritt både för enskilda och för grupper.

 

ENSKILDA BESÖKARE

European Parliament - Visitors in the hemicycle

UNDER SAMMANTRÄDESVECKOR

Under plenarsammanträdena finns det ett begränsat antal platser tillgängliga för enskilda besökare, där man kan följa sammanträdet under en timme. Tillträdet beror på hur många platser som finns tillgängliga. En identitetshandling krävs, och besökarna måste ha fyllt 14 år.

Om du vill besöka ett plenarsammanträde ska du infinna dig vid besöksingången (Louise Weiss 2) på följande tider:

Måndag: 17.00−18.00
Tisdag och onsdag: 9.00−12.00 och 15.00−18.00
Torsdag: 10.00−12.00

Titta i kalendern till höger när plenarsammanträdena hålls.

VECKOR UTAN PLENARSAMMANTRÄDE

Det är inte möjligt för enskilda att besöka Europaparlamentet i Strasbourg under veckor när det inte är något plenarsammanträde.

I juli och augusti finns det undantagsvis möjlighet till enskilda besök under vissa tider. Förhandsanmälan krävs.

Mer information
 

GRUPPER

 .
European Parliament - Inside the hemicycle

Grupper på mellan 10 och 50 personer (större grupper kan tas emot på begäran) kan besöka Europaparlamentet i Strasbourg både under och utanför sammanträdesveckor. Besökarna måste ha fyllt 14 år, men barn under 14 kan följa med om de fått ett förhandsgodkännande.

UNDER SAMMANTRÄDESVECKOR

Besök under sammanträdesveckor tar ungefär två och en halv timme. De består av ett inledande föredrag där en anställd berättar om Europaparlamentets roll och befogenheter, en frågestund och ett entimmesbesök på plenisalens åhörarläktare där man kan följa plenarsammanträdet.

Besöken genomförs på samtliga 24 officiella EU-språk. Under sammanträdesveckorna anordnas besök från måndag eftermiddag till torsdag förmiddag.

Titta i kalendern till höger när plenarsammanträdena hålls.

Bokning

På grund av hög efterfrågan ser vi gärna att du bokar besöket 2 till 3 månader i förväg. Tänk på att bokningar alltid är avhängiga av om det finns tillgängliga rum och talare.

Gruppledare kan boka ett besök genom att fylla i ansökningsformuläret på webben.

VECKOR UTAN PLENARSAMMANTRÄDE

European Parliament - Group visit

Besök utanför sammanträdesveckorna tar ungefär en och en halv timme och består av en guidad visning av Europaparlamentet, däribland ett besök på plenisalens åhörarläktare, och en allmän presentation av Europaparlamentets roll och verksamhet. En djupgående föreläsning som ger ytterligare information finns också tillgänglig på begäran.

När det inte pågår något plenarsammanträde ges besöken på franska, tyska och engelska. De kan även ges på italienska och spanska.

Bokning och förfrågningar

På grund av hög efterfrågan ser vi gärna att du bokar besöket 3 till 5 månader i förväg.  Bokningar görs med hänsyn till tillgängliga rum och talare.

Besök utanför sammanträdesveckorna anordnas från måndag till fredag förmiddag. Europaparlamentet är stängt under helger, arbetsfria dagar och allmänna helgdagar.

Ansökningar måste innehålla följande:

– Gruppledarens fullständiga namn
– Gruppens namn och fullständiga postadress
– Gruppledarens mobilnummer
– Besöksdag/ar som föredras
– Antal deltagare (inklusive medföljande personer)
– Deltagarnas åldersspann eller kategori (studerande, vuxna, företagsanställda osv.)
– Antal barn under 14 år
– Besöksspråk som föredras
– Särskilda intressen hos gruppen
– Särskilda behov (t.ex. personer med funktionsnedsättning)
– All annan relevant information som underlättar en snabb handläggning av ansökan

Gruppledaren ska skicka ansökan till följande mejladresser:

– för grupper från Frankrike

Skicka ett mejl
 .

– för grupper från Tyskland

Skicka ett mejl
 .

– för andra grupper

Skicka ett mejl
 .
 

PRAKTISKA UPPGIFTER

Fritt trådlöst nätverk

European Parliament -  Amenities

Nu kan du använda Europaparlamentets trådlösa nätverk. Inloggningsuppgifter hittar du i alla besöksområden.

Säkerhet

En giltig identitetshandling (id-kort eller pass) krävs för att komma in i Europaparlamentets byggnader.

Vid entrén sker en flygplatsliknande säkerhetskontroll besökare och väskor. Vapen, sprängmedel och brandfarliga material, pepparsprejer, vassa föremål och andra saker som kan betraktas som vapen är förbjudna. Enligt fransk lag kan vissa otillåtna föremål komma att överlämnas till polisen.

Fotografering och videoupptagning är tillåtet inne i besöksutrymmena men förbjudet i säkerhetsområdet och på plenisalens åhörarläktare under plenarsammanträden

 

Besökare med särskilda behov

Europaparlamentet försöker hela tiden förbättra tillgängligheten för personer med särskilda behov. Alla våra faciliteter och aktiviteter är fullt tillgängliga för besökare med nedsatt rörlighet och särskilda behov, såsom rullstolsburna.

Under besöket samarbetar våra anställda gärna med teckenspråkstolkar. Gruppledarna måste själva ordna sådana tolktjänster.

Om du behöver särskild assistans, meddela oss gärna i förväg.
 

Faciliteter för besökarna

I besöksområdet finns ett kafé med förfriskningar och tilltugg och en souvenirbutik som har öppet under sammanträdesveckorna. Besöksmatsalen tar emot grupper som reservat i förväg.

En garderob finns vid besöksentrén direkt efter säkerhetskontrollen som har öppet  under sammanträdesveckorna.

 

PROGRAM

PLENARSAMMANTRÄDE

Strasbourg
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 - Thu Jan 21 00:00:00 CET 2016
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 - Thu Feb 04 00:00:00 CET 2016
Mon Mar 07 00:00:00 CET 2016 - Thu Mar 10 00:00:00 CET 2016
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 - Thu Apr 14 00:00:00 CEST 2016
Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 - Thu May 12 00:00:00 CEST 2016
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jun 09 00:00:00 CEST 2016
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jul 07 00:00:00 CEST 2016
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 - Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2016
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 06 00:00:00 CEST 2016
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2016
Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016 - Thu Nov 24 00:00:00 CET 2016
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 - Thu Dec 15 00:00:00 CET 2016
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 - Thu Jan 19 00:00:00 CET 2017
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Feb 16 00:00:00 CET 2017
Mon Mar 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Mar 16 00:00:00 CET 2017
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2017
Mon May 15 00:00:00 CEST 2017 - Thu May 18 00:00:00 CEST 2017
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2017
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017 - Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2017
Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2017
Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 26 00:00:00 CEST 2017
Mon Nov 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Nov 16 00:00:00 CET 2017
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 - Thu Dec 14 00:00:00 CET 2017

Plenarsammanträde

Plenarsammanträde
Utställning
Övrigt

HUR TAR DU DIG HIT?

EUROPAPARLAMENTET
Louise Weiss 2, ingången
1, Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

                  

Tåg

Vänligen se SNCF:s (franska järnvägarnas) webbplats.

SNCF

Buss

Busslinjerna 6, 30 och 72: Hållplats ”Droits de l'Homme” (10 minuter till fots från parlamentet)

 

Spårvagn

Spårvagnslinje E: Hållplats ”Parlement Européen”

Kollektivtrafiken i Strasbourg

KONTAKT

Har du frågor eller synpunkter? Mejla oss!

Skicka ett mejl

BOKNING OCH INTRÄDE

Inträdet är gratis.

Läs respektive sektion på sajten för att se vad som gäller för varje besökstyp.

SOCIAL MEDIA