skip to content
 

Europaparlamentets plenisal

Den europeiska demokratins hjärta.
 

Strasbourg är Europaparlamentets officiella säte. Ett besök i plenisalen är ett perfekt sätt att uppleva den spännande atmosfären i världens största transnationella parlament och ta reda på vilka befogenheter parlamentet har och vilken roll det spelar.

I plenisalen finns det plats för alla 751 ledamöter av Europaparlamentet. Salen används under sammanträdesperioderna för plenardebatter och omröstningar i plenum. Plenarsammanträdena tolkas till alla 24 officiella EU-språk. Besök anordnas kostnadsfritt både för enskilda och för grupper.

 

ENSKILDA BESÖKARE

European Parliament - Visitors in the hemicycle

UNDER SAMMANTRÄDESVECKOR

Under plenarsammanträdena finns det ett begränsat antal platser tillgängliga för enskilda besökare, där man kan följa sammanträdet under en timme. Tillträdet beror på hur många platser som finns tillgängliga. En identitetshandling krävs, och besökarna måste ha fyllt 14 år.

Om du vill besöka ett plenarsammanträde ska du infinna dig vid besöksingången (Louise Weiss 2) på följande tider:

Måndag: 17.00−18.00
Tisdag och onsdag: 9.00−12.00 och 15.00−18.00
Torsdag: 10.00−12.00

Titta i kalendern till höger när plenarsammanträdena hålls.

VECKOR UTAN PLENARSAMMANTRÄDE

Det är inte möjligt för enskilda att besöka Europaparlamentet i Strasbourg under veckor när det inte är något plenarsammanträde.

-Endast tillgängligt på engelska-
In July-August 2016, on an exceptional basis, timeslots are open for English-, French- and German-speaking individual visitors, following prior booking to: VisitsSTR-indiv@ep.europa.eu.

More information
 

GRUPPER

 .
European Parliament - Inside the hemicycle

Grupper på mellan 10 och 50 personer (större grupper kan tas emot på begäran) kan besöka Europaparlamentet i Strasbourg både under och utanför sammanträdesveckor. Besökarna måste ha fyllt 14 år, men barn under 14 kan följa med om de fått ett förhandsgodkännande.

UNDER SAMMANTRÄDESVECKOR

Besök under sammanträdesveckor tar ungefär två och en halv timme. De består av ett inledande föredrag där en anställd berättar om Europaparlamentets roll och befogenheter, en frågestund och ett entimmesbesök på plenisalens åhörarläktare där man kan följa plenarsammanträdet.

Besöken genomförs på samtliga 24 officiella EU-språk. Under sammanträdesveckorna anordnas besök från måndag eftermiddag till torsdag förmiddag.

Titta i kalendern till höger när plenarsammanträdena hålls.

Bokning

På grund av hög efterfrågan ser vi gärna att du bokar besöket 2 till 3 månader i förväg. Tänk på att bokningar alltid är avhängiga av om det finns tillgängliga rum och talare.

Gruppledare kan boka ett besök genom att fylla i ansökningsformuläret på webben.

VECKOR UTAN PLENARSAMMANTRÄDE

European Parliament - Group visit

Besök utanför sammanträdesveckorna tar ungefär en och en halv timme och består av en guidad visning av Europaparlamentet, däribland ett besök på plenisalens åhörarläktare, och en allmän presentation av Europaparlamentets roll och verksamhet. En djupgående föreläsning som ger ytterligare information finns också tillgänglig på begäran.

När det inte pågår något plenarsammanträde ges besöken på franska, tyska och engelska. De kan även ges på italienska och spanska.

Bokning och förfrågningar

På grund av hög efterfrågan ser vi gärna att du bokar besöket 3 till 5 månader i förväg.  Bokningar görs med hänsyn till tillgängliga rum och talare.

Besök utanför sammanträdesveckorna anordnas från måndag till fredag förmiddag. Europaparlamentet är stängt under helger, arbetsfria dagar och allmänna helgdagar.

Ansökningar måste innehålla följande:

– Gruppens eller skolans fullständiga namn
– Gruppledarens fullständiga namn
– Geltagarnas åldersspann eller kategori (dvs. elever, studenter, vuxna, företagsanställda)
– Besöksdag/ar som föredras
– Antal deltagare, inklusive medföljande personer
– Besöksspråk som föredras
– Särskilda behov eller intressen hos gruppen
– All annan relevant information som underlättar en snabb handläggning av ansökan

Gruppledaren ska skicka ansökan till följande mejladresser:

– Besök på franska, italienska eller spanska

Skicka ett mejl

– Besök på tyska eller engelska

Skicka ett mejl
 .
 

PRAKTISKA UPPGIFTER

Säkerhet

En giltig identitetshandling (id-kort eller pass) krävs för att komma in i Europaparlamentets byggnader.

Vid entrén sker en flygplatsliknande säkerhetskontroll besökare och väskor. Vapen, sprängmedel och brandfarliga material, pepparsprejer, vassa föremål och andra saker som kan betraktas som vapen är förbjudna. Enligt fransk lag kan vissa otillåtna föremål komma att överlämnas till polisen.

Fotografering och videoupptagning är tillåtet inne i besöksutrymmena men förbjudet i säkerhetsområdet och på plenisalens åhörarläktare under plenarsammanträden

 

Besökare med särskilda behov

Europaparlamentet försöker hela tiden förbättra tillgängligheten för personer med särskilda behov. Alla våra faciliteter och aktiviteter är fullt tillgängliga för besökare med nedsatt rörlighet och särskilda behov, såsom rullstolsburna.

Under besöket samarbetar våra anställda gärna med teckenspråkstolkar. Gruppledarna måste själva ordna sådana tolktjänster.

Om du behöver särskild assistans, meddela oss gärna i förväg.
 

Faciliteter för besökarna

I besöksområdet finns ett kafé med förfriskningar och tilltugg och en souvenirbutik som har öppet under sammanträdesveckorna. Besöksmatsalen tar emot grupper som reservat i förväg.

En garderob finns vid besöksentrén direkt efter säkerhetskontrollen som har öppet  under sammanträdesveckorna.

 

PROGRAM

PLENARSAMMANTRÄDE

Strasbourg
18/01/2016 - 21/01/2016
01/02/2016 - 04/02/2016
07/03/2016 - 10/03/2016
11/04/2016 - 14/04/2016
09/05/2016 - 12/05/2016
06/06/2016 - 09/06/2016
04/07/2016 - 07/07/2016
12/09/2016 - 15/09/2016
03/10/2016 - 06/10/2016
24/10/2016 - 27/10/2016
21/11/2016 - 24/11/2016
12/12/2016 - 15/12/2016
16/01/2017 - 19/01/2017
13/02/2017 - 16/02/2017
13/03/2017 - 16/03/2017
03/04/2017 - 06/04/2017
15/05/2017 - 18/05/2017
12/06/2017 - 15/06/2017
03/07/2017 - 06/07/2017
11/09/2017 - 14/09/2017
02/10/2017 - 05/10/2017
23/10/2017 - 26/10/2017
13/11/2017 - 16/11/2017
11/12/2017 - 14/12/2017

Plenarsammanträde

Plenarsammanträde
Utställning
Övrigt

HUR TAR DU DIG HIT?

EUROPAPARLAMENTET
Louise Weiss 2, ingången
1, Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

                  

Tåg

Vänligen se SNCF:s (franska järnvägarnas) webbplats.

SNCF

Buss

Busslinjerna 6, 30 och 72: Hållplats ”Droits de l'Homme” (10 minuter till fots från parlamentet)

 

Spårvagn

Spårvagnslinje E: Hållplats ”Parlement Européen”

Kollektivtrafiken i Strasbourg

KONTAKT

Har du frågor eller synpunkter? Mejla oss!

Skicka ett mejl

BOKNING OCH INTRÄDE

Inträdet är gratis.

Läs respektive sektion på sajten för att se vad som gäller för varje besökstyp.

SOCIAL MEDIA