Revize dlouhodobého rozpočtu EU: Unie se připravuje na pomoc Ukrajině v příštích letech

Válka na Ukrajině a inflace vyčerpaly rezervy v dlouhodobém rozpočtu EU, která se nyní snaží čelit dalším současným výzvám. Jak postupuje?

Co je to dlouhodobý rozpočet EU?


Dlouhodobý rozpočet EU, známý také jako víceletý finanční rámec (VFR), je sedmiletý finanční plán, který určuje, kolik peněz může EU investovat do různých priorit, jako je podpora zemědělců, regionů, podniků, studentů nebo výzkumných pracovníků.

Dlouhodobý rozpočet stanovuje limity pro roční výdaje EU. Současný rámec se vztahuje na období 2021–⁠2027. Protože jde o relativně dlouhou dobu, byl v roce 2023 přezkoumán, aby se zjistilo, jaké změny jsou zapotřebí. Parlament a Rada se nyní dohodly na úpravách.

Další informace o dlouhodobém rozpočtu EU

Proč byl dlouhodobý rozpočet EU přezkoumán a upraven


Od přijetí stávajícího dlouhodobého rozpočtu EU na konci roku 2020 došlo k mnoha nepředvídaným událostem.

Válka na Ukrajině dramaticky změnila geopolitickou situaci na kontinentu. EU poslala finanční a humanitární pomoc a souhlasila se zvýšením výroby munice a raket pro Ukrajinu. Miliony ukrajinských uprchlíků hledaly ochranu v zemích EU.

Zvýšení úrokových sazeb, které iniciovaly centrální banky s cílem zastavit inflaci, vedlo k výraznému zvýšení výpůjčních nákladů EU spojených s plánem obnovy po pandemii koronaviru.

Mezi další výzvy, kterým EU čelí, patří přetrvávající příliv migrantů a potřeba zajistit autonomii Unie v kritických průmyslových odvětvích.

Změny při revizi dlouhodobého rozpočtu EU v polovině období


Zde jsou uvedeny některé z hlavních změn, které se v rozpočtu provádějí:

  • Celkem 50 miliard eur na podporu Ukrajiny (včetně půjček ve výši 33 miliard eur a grantů ve výši 17 miliard eur).
  • Na migraci a vnější otázky jsou v revizi rozpočtu vyčleněny další 2 miliardy eur na migraci a správu hranic a 3,1 miliardy eur na iniciativy EU v sousedních regionech a po celém světě. Dalších 4,5 miliardy eur bude přesunuto z jiných programů vnější politiky EU.
  • Další 3,5 miliardy eur je vyčleněno na řešení neočekávaných problémů do roku 2027. Celkem 1,5 miliardy eur z nových prostředků půjde na investice do obrany.


Některé prostředky na nové priority byly přidány, zatímco jiné byly přerozděleny ze stávajících programů.

Legislativní postup


Rozhodnutí o dlouhodobém rozpočtu přijímají jednomyslně hlavy států a vlád EU v Evropské radě po získání souhlasu Parlamentu. V praxi to znamená, že zástupci Rady a Parlamentu jednají a dosahují dohody. Té bylo dosaženo v únoru 2024.

Právě v únoru 2024 Parlament rovněž formálně hlasoval pro schválení rozpočtových změn. Ty vstoupí v platnost, jakmile je schválí i Rada.