Knihy

100 knih o Evropě hodných zapamatování

Knihy

Vítejte

Jako předsedovi Evropského parlamentu je mi ctí přivítat vás na této speciální digitální platformě, která představuje výběr „100 knih o Evropě hodných zapamatování“.

Ohlédneme-li se zpět na cestu, kterou jsme spolu jako Evropané ušli, pochopíme, co je naše společná evropská identita. Evropa se přece zrodila právě díky předávání podnětů mezi umělci, literáty a řemeslníky. Dlouho předtím, než vznikla Evropská unie, se napříč evropským kontinentem rozprostíral společný myšlenkový prostor literatury a umění. Mezi Caravaggiem a Rembrandtem, Vivaldim a Bachem, Shakespearem a Molièrem tak cítíme jasné evropské pouto.

A to je i záměrem této sbírky – přiblížit veřejnosti, jakým vývojem prošla evropská myšlenka a jak se konkrétně realizovala evropskou integrací. Přinášíme proto obsáhlý soubor akademických, intelektuálních a politických děl, která od roku 1945 významně přispěla k podpoře a lepšímu pochopení tohoto procesu.

Sbírka obsahuje knihy, články, projevy a krátká pojednání, které považujeme za důležité. Odráží zeměpisnou a jazykovou rozmanitost Unie a je v ní zastoupena široká škála myšlenek a osobností z EU.

Díla obsažená v této sbírce jsou ve vlastnictví historické knihovny Evropského parlamentu, kterou považujeme za společné dědictví, jež bychom chtěli zpřístupnit co nejširšímu okruhu čtenářů.

Četbou vybraných děl odhalíte, že je v nich zachyceno nadšení pro Evropu, počátky evropského snu, a vy se tak můžete vydat spletitou cestou, která vedla až k jeho uskutečnění.

Projekt „100 knih o Evropě hodných zapamatování“ začal v roce 2012 z iniciativy mého předchůdce a od té doby se rozrostl natolik, že již přesáhl původních sto titulů. Momentálně jich je 125, ale projekt stále probíhá a i nadále jej hodláme rozšiřovat.

Udělali jsme vše pro to, abychom získali práva k šíření děl zařazených do této sbírky, a zájemci si je tak mohli volně stáhnout. V některých případech však omezení autorskými právy přetrvávají, takže zatím není možné poskytnout všechny tituly v úplném znění.

Kromě toho můžete také navštívit stálou tematickou expozici ve studovně historické knihovny Evropského parlamentu v Lucemburku.

Věřím, že vás tato díla zaujmou a inspirují.

Antonio Tajani

předseda

květen 2018