Books
Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia
Przyszłość Unii Europejskiej : polski punkt widzenia

Barcz, Jan | Żukrowska, Katarzyna

Materiały konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoly Głównej Handlowej, Warszawa, 28 maja 2001 roku. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2001

Niestety ze względu na prawa autorskie pełny tekst niniejszej pozycji nie jest dostępny.
Dalsze prace Jana Barcza

Biography

Władysław Bartoszewski (Polska, ur. 19 lutego 1922 r.), ambasador Polski w Austrii (1990-1995), polski minister spraw zagranicznych (1995, 2000-2001), polski senator (1997-2001)
Jan BARCZ (Polska, ur. w 1953 r.), profesor prawa międzynarodowego i unijnego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa), wcześniej profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Tadeusz MAZOWIECKI (Polska, ur. 18 kwietnia 1927 r., zm. 28 października 2013 r.), poseł na Sejm RP (1961-72, 1991-2001), premier Polski (1989-1991), wysłannik ONZ do Bośni i Hercegowiny (1992-1995)
Andrzej ANANICZ (Polska, ur. 21 marca 1951 r.), ambasador Polski w Turcji (2001-2004), szef polskiej Agencji Wywiadu (2004-2005), p.o. szefa polskiej Agencji Wywiadu (2008), dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2008-2011), ambasador Polski w Pakistanie (od 2011 r.)
Jan TRUSZCZYŃSKI (Polska, ur. 30 lipca 1949 r.), ambasador Polski przy UE (1996-2001)
Krystyna MICHAŁOWSKA-GORYWODA (Polska, ur. 20 października 1942 r.), profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Elżbieta KAWECKA-WYRZYKOWSKA (Polska, ur. 24 czerwca 1950 r.), profesor – piastująca Katedrę Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta ad personam w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Lesław A. PAGA (Polska, ur. 24 września 1954 r., zm. 2 lipca 2003 r.), doktor ekonomii, pierwszy przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych (1991-1994)
Katarzyna ŻUKROWSKA (Polska, ur. 12 kwietnia 1949 r.), profesor, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Summary

Książka zawiera artykuły z konferencji „Przyszłość Unii Europejskiej: Polski punkt widzenia” zorganizowanej w dniu 28 maja 2001 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ówczesny minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski wygłosił na tej konferencji przemówienie programowe pt. „Przyszły kształt Unii Europejskiej – polski punkt widzenia”, w którym omówił takie zagadnienia, jak metody wspólnotowe a metoda międzyrządowa, kwestia wzmocnionej współpracy oraz pojęcie konstytucji dla Europy. Publikacja zawiera również artykuły przedstawione podczas dyskusji panelowej moderowanej przez prof. Jana Barcza, ówczesnego szefa gabinetu ministra Bartoszewskiego. Podczas tej dyskusji poseł Mazowiecki omówił polityczne aspekty traktatu konstytucyjnego, ambasador Ananicz przedstawił aktualny stan dyskusji na temat porządku obrad konferencji międzyrządowej w 2004 r., ambasador Truszczyński zaprezentował metody dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, prof. Michałowska-Gorywoda przeanalizowała temat uproszczenia traktatów europejskich, prof. Kawecka-Wyrzykowska wygłosiła referat na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a dr Paga zajął się ekonomicznymi uwarunkowaniami dalszego przebiegu europejskiej integracji. Poza tym książka zawiera – w załączniku – dwa inne przemówienia ministra Bartoszewskiego, mianowicie „Traktat z Nicei – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 22 lutego 2001 r.) oraz „Europejska polityka bezpieczeństwa – polski punkt widzenia” (wygłoszone w dniu 11 maja 2001 r.).