Leabhair

100 Leabhair faoin Eoraip ar fiú cuimhne iad""

Leabhair

Fáilte

Mar Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, tá sé de phribhléid agam fáilte a chur romhat chuig an ardán digiteach tiomnaithe seo a chuireann rogha den ‘100 Leabhar faoin Eoraip ar díol cuimhne iad’ i láthair.

Má bhreathnaímid ar an aistear atá curtha dínn le chéile mar Eorpaigh, is féidir linn an fhéiniúlacht Eorpach atá i gcoiteann againn a thuiscint. I ndeireadh na dála, saolaíodh an Eoraip trí mhalartú smaointe idir ealaíontóirí, scríbhneoirí agus ceardaithe. I bhfad sularbh ann don Aontas Eorpach, áit ab ea an Eoraip ina raibh borradh faoi smaointe, agus dá bharr, bhí an litríocht agus an ealaín faoi bhláth ar an mór-roinn. Is léir go bhfuil ceangal Eorpach idir Caravaggio agus Rembrandt, Vivaldi agus Bach, Shakespeare agus Molière.

Is é an cuspóir atá leis an mbailiúchán ná léargas a thabhairt don phobal ar conas a tháinig ann don smaoineamh Eorpach sin go nithiúil tríd an lánpháirtiú Eorpach. Chuige sin, tá rogha chuimsitheach de shaothair acadúla, intleachtúla agus pholaitiúla á cur i láthair againn. Chuir gach ceann de na saothair sin go mór le cur chun cinn phróiseas lánpháirtithe na hEorpa ó 1945 agus chabhraigh siad le tuiscint níos fearr a bheith ag daoine ar an bpróiseas sin.

Tá leabhair, ailt, paimfléid agus aithisc atá tábhachtach, dar linn, mar chuid den rogha. Cuimsíonn an rogha éagsúlacht gheografach agus teanga an Aontais, agus réimse leathan smaointe agus pearsana in AE.

Is le Leabharlann Stairiúil Pharlaimint na hEorpa na saothair sa bhailiúchán seo. Creidimid gur oidhreacht choiteann í an Leabharlann atá le comhroinnt leis an lucht léitheoireachta is leithne.

Creidim go bhfaighidh tú léargas sa rogha seo ar dhúil mhór don Eoraip agus ar an tús a bhí le fís don Eoraip agus is féidir leat na cora agus castaí a bhí ar an mbóthar sin a leanúint.

An tionscadal: Thosaigh ‘100 Leabhar faoin Eoraip ar díol cuimhne iad’ in 2012 mar thionscnamh de chuid mo réamhtheachtaí agus ó shin, tá borradh tagtha air agus tá breis agus céad leabhar ann. Tá 125 shaothar ann faoi láthair agus is tionscadal leanúnach é a leanfaimid orainn de bheith á fhorbairt.

Rinneadh gach iarracht na cearta scaipthe a fháil le go bhféadfaí na saothair ar taispeáint a íoslódáil saor in aisce. Mar sin féin, is ann fós do shrianta cóipchirt i gcásanna áirithe agus, dá bharr sin, ní féidir linn téacs iomlán gach ceann de na saothair a chur ar fáil fós.

Tá taispeántas buan tiomnaithe atá lonnaithe i Seomra Léitheoireachta na Leabharlainne Stairiúla i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg ar oscailt don phobal freisin.

Tá lándóchas agam go gceapfaidh tú go bhfuil spreagadh ag baint leis an mbailiúchán agus gur ábhar machnaimh é.

An tUachtarán

Antonio Tajani

Bealtaine 2018