100 książek o Europie wartych zapamiętania

Książki

Witamy

Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego mam zaszczyt powitać Państwa na platformie cyfrowej zawierającej wybór „100 ważnych książek o Europie”.

Spojrzenie wstecz na drogę, którą razem przebyliśmy, pozwala nam lepiej zrozumieć naszą wspólną tożsamość europejską. Europa narodziła się przecież dzięki wymianie idei między artystami, pisarzami i rzemieślnikami. Na długo zanim powstała Unia Europejska istniała europejska przestrzeń idei obejmująca cały kontynent literaturą i sztuką. Między Caravaggiem i Rembrandtem, Vivaldim i Bachem, Szekspirem i Molierem istnieje wyraźna europejska więź.

Wybór książek ma właśnie ułatwić społeczeństwu zrozumienie procesu, w rezultacie którego idea europejska uzyskała konkretny wymiar w postaci integracji europejskiej. W tym celu przedstawiamy szeroki wybór dzieł akademickich, intelektualnych i politycznych, które wniosły znaczny wkład w promowanie i lepsze zrozumienie tego procesu poczynając od 1945 r.

Wybór zawiera uznane za ważne książki, artykuły, broszury i przemówienia. Obejmują one swym zakresem geograficzną i językową różnorodność Unii oraz szerokie spektrum idei i osobistości UE.

Składające się na wybór dzieła, które uznaliśmy za wspólne dziedzictwo warte udostępnienia szerokiej publiczności, pochodzą ze zbiorów biblioteki historycznej Parlamentu Europejskiego.

Sądzę, że odkryją w nich Państwo entuzjazm dla Europy i pierwsze przejawy marzenia o Europie. Będą też Państwo mogli śledzić zawirowania i zwroty, które towarzyszyły drodze do jego realizacji.

Projekt „100 ważnych książek o Europie” rozpoczęto w 2012 r. z inicjatywy mojego poprzednika i dotychczas liczba książek przekracza już sto pozycji. Obecnie liczy 125 tytułów i nieustannie ewoluuje jako projekt.

Dołożono wszelkich starań, aby nabyć prawa do rozpowszechniania i umożliwić bezpłatne pobieranie oferowanych tytułów. Niemniej jednak ograniczenia wynikające z praw autorskich sprawiają, że w niektórych przypadkach nie możemy jeszcze udostępnić pełnego tekstu dzieł.

Poświęcona projektowi wystawa w czytelni biblioteki historycznej w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu jest również otwarta dla publiczności.

Ufam, że uznają Państwo nasz wybór za inspirujący i skłaniający do refleksji.

Antonio Tajani

Przewodniczący

Maj 2018 r.