100 minnesvärda böcker om Europa

Böcker

Välkommen

Som talman för Europaparlamentet har jag äran att hälsa dig välkommen till den här digitala plattformen för ”100 minnesvärda böcker om Europa”.

Genom att blicka tillbaka på den väg vi rest tillsammans kan vi bättre förstå vår gemensamma europeiska identitet. Artister, författare, konstnärer – alla har de bidragit till det europeiska bygget genom att utbyta idéer med varandra. Långt före Europeiska unionen fanns det en europeisk litterär och kulturell tankesfär över hela kontinenten. Det finns ett klart europeiskt band mellan Caravaggio och Rembrandt, Vivaldi och Bach, Shakespeare och Molière.

Syftet med den här samlingen är just att ge insikt i hur den europeiska tanken konkret växte fram genom europeisk integration, och därför presenterar vi här ett brett urval akademiska, intellektuella och politiska verk som alla har främjat och skapat större förståelse för den här processen sedan 1945.

Samlingen omfattar böcker, artiklar, broschyrer och tal som vi anser betydelsefulla. Den spänner både över unionens geografiska och språkliga mångfald och över ett brett spektrum av framstående personer och tankegods i EU.

Verken i samlingen hör till Europaparlamentets historiska bibliotek, ett gemensamt arv som vi vill dela med så många som möjligt.

I det här urvalet kommer du att hitta en passion för Europa, fröet till den europeiska drömmen, och du kan följa den vindlande vägen mot drömmens förverkligande.

Projektet ”100 minnesvärda böcker om Europa” inleddes 2012 på initiativ av min företrädare, och nu har siffran 100 överskridits. I dagsläget finns det 125 titlar, och vi fortsätter att bygga vidare på projektet.

Stora ansträngningar har gjorts för att förvärva de rättigheter som krävs för att kunna erbjuda gratis nedladdning av verken. Av upphovsrättsliga skäl kan vi dock ännu inte erbjuda riktigt alla verk i fulltext.

En särskild permanent utställning i läsrummet i Europaparlamentets historiska bibliotek i Luxemburg är också öppen för allmänheten.

Jag är övertygad om att du kommer att finna samlingen stimulerande och tankeväckande.

Antonio Tajani

Talman

Maj 2018