Piekļuve galvenajai navigācijai (spiest „Enter”)
Piekļuve lapas saturam (spiest „Enter”)
Tieša piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam Piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam (spiest „Enter”)

Gada ziņojums

 

Saskaņā ar šīs regulas 17. panta 1. punktu „ikviena iestāde reizi gadā publicē ziņojumu par iepriekšējo gadu, kurā norāda, cik gadījumos tā atteikusi nodrošināt piekļuvi dokumentiem, šādu atteikumu iemeslus un to slepeno dokumentu skaitu, kuri nav iekļauti reģistrā”.

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 116. panta 6. punktu Parlamenta Prezidijs pieņem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā minēto gada ziņojumu.