Raportul anual

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001: „Fiecare instituție publică un raport anual privind anul anterior, în care se menționează numărul de respingeri ale cererilor de acces la documente și motivele acestora, precum și numărul de documente sensibile neînscrise în registru”.