banner-size-template banner

Jogi háttér

Az 1049/2001/EK rendelet meghatározza a kedvezményezetteket és a hatályt (2. cikk), a hozzáférési joggal kapcsolatos kivételeket (4. cikk) és azt, hogy hogyan kell benyújtani kérelmet (6. cikk). Meghatározza továbbá a kérelmek intézmények általi feldolgozására vonatkozó szabályokat.

Az EUMSZ 15. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a Parlament eljárási szabályzatának 122. cikke foglalkozik a Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáféréssel.

Az Elnökség 2001. november 28-i határozata megállapítja az 1049/2001/EK rendelet Európai Parlament általi végrehajtását biztosító belső szabályokat. Meghatározza a dokumentumok nyilvántartásba való felvételének ellenőrzésével kapcsolatos felelősségi köröket és az intézmény dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelmek feldolgozásának módját.

További információ: