Pravni okvir

Uredbom (EZ) br. 1049/2001 utvrđuju se korisnici i područje primjene (članak 2.), izuzeća koja se primjenjuju na pravo pristupa (članak 4.) te način podnošenja zahtjeva (članak 6.). Tom se uredbom utvrđuju i pravila za obradu zahtjeva od strane institucija.

U skladu s trećim podstavkom članka 15. stavka 3. UFEU-a, za javni pristup dokumentima Parlamenta mjerodavan je članak 122. Poslovnika Parlamenta.

Odlukom Predsjedništva od 28. studenog 2001. uvedena su interna pravila kojima se osigurava da Europski parlament provodi Uredbu (EZ) br. 1049/2001. U njoj se definira dužnost nadgledanja evidencije dokumenata u javnom registru i obrade zahtjeva za javni pristup dokumentima institucije.

Detaljnije informacije: