Piekļuve galvenajai navigācijai (spiest „Enter”)
Piekļuve lapas saturam (spiest „Enter”)
Tieša piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam Piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam (spiest „Enter”)

Juridiskais pamats

 
Piekļuvi dokumentiem regulē tiesību akti un turpmāk minētie noteikumi.

Regulā (EK) Nr. 1049/2001 cita starpā noteikti tiesību izmantotāji un piemērošanas joma, izņēmumi, noteikumi, ko piemēro piekļuvei dokumentiem, un pieteikumu izskatīšana iestādēs.
Tajā arī sniegta reģistra definīcija un norādīta pamatinformācija, kādai reģistrā jābūt. Katra iestāde pielāgo savu reglamentu šīs regulas noteikumiem.

Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmumā noteikta šīs regulas īstenošana Eiropas Parlamentā. Lēmumā noteikti pienākumi pārraudzīt dokumentu reģistrēšanu publiskajā reģistrā un izskatīt pieteikumus par piekļuvi dokumentiem.
Pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, kas iesniegti jebkādā rakstiskā veidā kādā no ES oficiālajām valodām, izskata 15 darbdienās saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.