Láithreán gréasáin do chlár poiblí Pharlaimint na hEorpa

 • Ar an láithreán gréasáin chlár poiblí Pharlaiminte na hEorpa, tá tagairtí do dhoiciméid a sholáthair an institiúid nó a fuair an institiúid ón 3 Nollaig 2001. Is féidir breathnú ar thromlach mór na ndoiciméad seo agus iad a íoslódáil go díreach ón láithreán gréasáin, saor in aisce.
 • Eagraítear na doiciméid i gcatagóirí.
 • Is féidir struchtúr de láithreán gréasáin an chláir phoiblí a athrú de réir fhorbairt chineálacha doiciméad Pharlaimint na hEorpa.
 • Seo iad na catagóirí reatha doiciméad:
  • 1. Doiciméid a bhaineann le gníomhaíocht pharlaiminteach
  • 2. Doiciméid faisnéise ginearálta de chuid Pharlaimint na hEorpa
  • 3. Doiciméid oifigiúla arna gcur ar aghaidh ag institiúidí eile agus ag na Ballstáit
  • 4. Doiciméid ó thríú páirtithe
  • 5. An nós imeachta buiséadach
  • 6. Catagóirí eile a nochtar i gcreat Rialacháin (CE)1049/2001

Tá doiciméid maidir leis an suí iomlánach, leis na coistí agus leis na toscaireachtaí sa chatagóir a bhaineann le gníomhaíocht Pharlaiminteach; áirítear sa chatagóir sin freisin doiciméid maidir le gníomhaíochtaí na bhFeisirí agus doiciméid ó na comhlachtaí rialaithe .

Is féidir iarratais ar dhoiciméid a chur isteach:

European Parliament
Transparency Unit

Public Access to documents

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium

Luaigh do shloinne, dʼainm, do sheoladh leis an mbaile, leis an bpostchód agus leis an tír, agus dʼuimhir theileafóin le go bhféadaimid dʼiarratas a phróiseáil.

Lwebv4.card.address.moreinfo