Europaparlamentets offentliga dokumentregister

 • Europaparlamentets offentliga dokumentregister innehåller referenser till dokument som upprättats eller mottagits av parlamentet sedan den 3 december 2001. De flesta av dessa dokument kan läsas direkt och laddas ner från webbplatsen utan kostnad.
 • Dokumenten är ordnade efter kategorier.
 • Denna struktur kan ändras allt efter hur parlamentets dokumenttyper ändras.
 • De nuvarande kategorierna är följande:
  • 1. Handlingar rörande parlamentets verksamhet
  • 2. Allmän information från Europaparlamentet
  • 3. Officiella handlingar från andra institutioner och medlemsstater
  • 4. Handlingar från icke-medlemsstater
  • 5. Budgetförfaranden
  • 6. Andra typer av handlingar som offentliggjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001

Kategorin ”Handlingar rörande parlamentets verksamhet” omfattar sammanträdes-, utskotts- och delegationshandlingar. Den omfattar också ledamotshandlingar och handlingar från andra parlamentsorgan.

Du kan beställa handlingar från

European Parliament
Transparency Unit

Public Access to documents

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium

För att vi ska kunna behandla din begäran är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter: efternamn, förnamn, adressuppgifter, land och telefonnummer.

Lwebv4.card.address.moreinfo