Достъп до главното меню (натиснете „Enter“)
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове Достъп до списък с други сайтове (натиснете „Enter“)

Добре дошла

 
Вие търсите документ на Европейския парламент?
 
  • Съобразно член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз гражданите и жителите на държави–членки на ЕС имат право на достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията, като Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията определя общите принципи, които регулират това право на достъп и неговите ограничения.
  • За да помогне на гражданите да упражняват това право, Регламентът посочва, че трите институции предоставят онлайн достъп до регистър на документи.
  • Публичният регистър на документи на Европейския парламент съдържа в частност законодателни документи, съставени или получени в хода на процедури по приемане на актове, които са правно обвързващи в държавите членки или за тях. По възможност други категории документи са също пряко достъпни. Когато публичният регистър не предоставя достъп, гражданите могат да подадат заявление за достъп до документ, в писмен вид, на един от официалните езици на Европейския съюз.
 
Последни новини