Peanavigeerimise juurde (vajuta „Enter”)
Lehe sisu juurde (vajuta „Enter”)
Otse muude veebisaitide loetelu juurde Muude veebisaitide loetelu juurde (vajuta „Enter”)

Tere tulemast!

 
Kas otsite Euroopa Parlamendi dokumenti?
 
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 kohaselt on ELi riikide kodanikel ja elanikel õigus pääseda ligi Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta nende kolme institutsiooni dokumentidele sätestatakse juurdepääsuõigust reguleerivad üldpõhimõtted ja selle piirid.
  • Selleks et kodanikel oleks hõlpsam kõnealust õigust kasutada, on määruses sätestatud, et kõik kolm institutsiooni teevad veebis kättesaadavaks dokumentide registri.
  • Euroopa Parlamendi avalik dokumendiregister sisaldab eelkõige seadusandlikke dokumente, mis on koostatud või saadud liikmesriikides või liikmesriikide jaoks siduvate õigusaktide vastuvõtmismenetluse käigus. Võimaluse korral tehakse vahetult kättesaadavaks ka muud dokumendiliigid. Kui avaliku registri kaudu vahetut juurdepääsu ei võimaldata, saavad kodanikud dokumendile juurdepääsu taotleda mis tahes kirjalikus vormis ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest.
 
Viimased uudised