banner

Euroopan parlamentin julkinen asiakirjarekisteri

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaan EU-maiden kansalaisilla ja asukkailla on oikeus tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin niiden tallennemuodosta riippumatta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettavilla asetuksilla määriteltävien periaatteiden ja edellytysten mukaisesti. Euroopan parlamenttiin, neuvostoon ja komissioon sovellettavassa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 vahvistetaan yleiset periaatteet ja rajoitukset, jotka koskevat oikeutta tutustua näiden kolmen toimielimen asiakirjoihin. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 11 artiklan mukaan kukin toimielin takaa yleisölle pääsyn sähköisessä muodossa olevaan asiakirjarekisteriin.

Euroopan parlamentin julkisen asiakirjarekisterin verkkosivuston kautta löydät asiakirjat, jotka parlamentti on laatinut tai vastaanottanut 3. joulukuuta 2001 alkaen. Useimmat näistä asiakirjoista voidaan ladata maksutta tarkasteltavaksi suoraan verkkosivustolta.

Etsitkö jotain Euroopan parlamentin asiakirjaa?
thumb-legal-background

Tässä osiossa kerrotaan asetuksesta (EY) N:o 1049/2001 ja muista tärkeistä päätöksistä ja säännöistä, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua parlamentin asiakirjoihin.

thumb-annual-report

Tältä sivulta löydät tilastot ja vuosikertomukset, jotka Euroopan parlamentti on laatinut asetuksen (EY) N:o 1049/2001 17 artiklan nojalla.

thumb-archive

Historiallisten arkistojen lukuisat historialliset lähteet, artikkelit ja tutkimukset tarjoavat mahdollisuuden tutustua Euroopan yhdentymisen elävään historiaan ja Euroopan parlamentin rooliin tässä prosessissa.

thumb-ask-ep

Voit pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta, valtuuksista ja organisaatiosta kansalaisten tiedusteluihin vastaavalta yksiköltä (Ask EP) käyttäen tässä osiossa olevaa lomaketta.