banner

Publiczny rejestr Parlamentu Europejskiego

Na mocy art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele i mieszkańcy państw UE mają prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów, urzędów i agencji Unii, niezależnie od ich formy, przy czym zasady i warunki takiego dostępu są określane rozporządzeniami przyjętymi zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 mające zastosowanie do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji określa ogólne zasady i ograniczenia prawa dostępu do dokumentów tych trzech instytucji. Na mocy art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001każda instytucja zapewni dostęp publiczny do rejestru dokumentów w formie elektronicznej.

Rejestr publiczny Parlamentu Europejskiego zawiera odniesienia do dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez tę instytucję od 3 grudnia 2001 r. Większość tych dokumentów można bezpłatnie przeglądać i pobierać bezpośrednio na stronie.

Czy szukają Państwo dokumentu Parlamentu Europejskiego?
thumb-legal-background

W tej sekcji znajdziesz informacje na temat rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz innych ważnych decyzji i przepisów regulujących prawo publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu.

thumb-annual-report

Na tej stronie dowiesz się więcej o statystykach i sprawozdaniach rocznych przyjętych przez Parlament Europejski zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

thumb-archive

Archiwa historyczne zawierają szereg historycznych źródeł, artykułów i analiz, które umożliwią Ci powrót do historii integracji europejskiej i poznanie roli Parlamentu Europejskiego w tym procesie.

thumb-ask-ep

Aby uzyskać więcej informacji o działalności, uprawnieniach i organizacji Parlamentu Europejskiego, skontaktuj się z Działem ds. Zapytań Obywateli za pomocą poniższego formularza.