banner

Уебсайт на публичния регистър на Европейския парламент

Съгласно член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз гражданите и лицата, пребиваващи в държави от ЕС имат право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от техния носител, при спазване на принципите и условията, определени посредством регламенти, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура. Регламент (ЕО) № 1049/2001, приложим за Европейския парламент, Съвета и Комисията, определя общите принципи и ограниченията, уреждащи правото на достъп до документите на тези три институции. Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 всяка институция предоставя публичен достъп до регистър на документите в електронна форма

Уебсайтът на публичния регистър на Европейския парламент съдържа препратки към документи, изготвени или получени от институцията от 3 декември 2001 г. насам. По-голямата част от тези документи могат да бъдат пряко използвани за справка и изтеглени безплатно от уебсайта.

Вие търсите документ на Европейския парламент?
thumb-legal-background

В този раздел ще намерите информация за Регламент (ЕО) № 1049/2001 и други важни решения и правила относно публичния достъп до документи на Парламента.

thumb-annual-report

В тази страница можете да направите справка относно статистическите данни и годишните доклади, приети от Европейския парламент съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

thumb-archive

Историческите архиви предоставят редица исторически източници, статии и проучвания, които Ви дават възможност да се потопите в историята на европейската интеграция и да откриете ролята на Европейския парламент в този процес.

thumb-ask-ep

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра в този раздел.