banner

Euroopa Parlamendi avaliku registri veebisait

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 kohaselt on liidu liikmesriikide kodanikel ja elanikel õigus pääseda ligi liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes andmekandjal säilitatavatele dokumentidele põhimõtete ning tingimuste alusel, mis sätestatakse määrustega, mis võetakse vastu seadusandliku tavamenetlusega. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni suhtes kohaldatavas määruses (EÜ) nr 1049/2001 on sätestatud üldpõhimõtted ja piirangud, millega reguleeritakse nende kolme institutsiooni dokumentidele juurdepääsu õigust. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 11 kohaselt tagab iga institutsioon üldsuse juurdepääsu elektroonilisele dokumendiregistrile.

Euroopa Parlamendi avaliku registri veebisait sisaldab viiteid dokumentidele, mille Euroopa Parlament on koostanud või saanud alates 3. detsembrist 2001. Suure enamikuga neist dokumentidest saab veebisaidil otse tutvuda ja neid tasuta alla laadida.

Kas otsite Euroopa Parlamendi dokumenti?
thumb-legal-background

Selles jaotises leiate teavet määruse (EÜ) nr 1049/2001 ning muude oluliste otsuste ja normide kohta, mis reguleerivad üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi dokumentidele.

thumb-annual-report

Siit leiate statistikat ja aastaaruanded, mille Euroopa Parlament on vastu võtnud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 17 alusel.

thumb-archive

Ajalooarhiiv annab võimaluse tutvuda paljude ajalooliste allikate, artiklite ja uuringutega, mille abil saab taaselustada Euroopa integratsiooni ajalugu ja uurida lähemalt Euroopa Parlamendi rolli selles protsessis.

thumb-ask-ep

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades selles jaotises toodud vormi.