Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter-näppäintä)
Muiden verkkosivustojen luetteloon Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Tervetuloa

 
Etsitkö jotain Euroopan parlamentin asiakirjaa?
 
  • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaan kaikilla unionin kansalaisilla ja asukkailla on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Näihin asiakirjoihin tutustumisen yleiset periaatteet ja sitä koskevat rajoitukset on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.
  • Jotta kansalaisten olisi helpompi käyttää tätä oikeuttaan, kunkin kolmen toimielimen on asetuksen mukaan perustettava sähköisesti saatavilla olevien asiakirjojen rekisteri.
  • Euroopan parlamentin julkiseen asiakirjarekisteriin sisältyy erityisesti lainsäädäntöasiakirjoja, jotka se on laatinut tai vastaanottanut jäsenvaltioita sitovien säädösten antamismenettelyjen yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan saatavilla on myös muun tyyppisiä asiakirjoja. Jos asiakirja ei ole suoraan saatavilla julkisesta rekisteristä, kansalaiset voivat esittää vapaamuotoisen pyynnön saada tutustua siihen. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti jollakin EU:n virallisella kielellä.
 
Tuoreimmat uutiset