banner

Europos Parlamento viešo registro interneto svetainė

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį ES šalių piliečiai ir gyventojai turi teisę susipažinti su Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų dokumentais bet kokiu pavidalu, laikantis reglamentuose, priimtuose pagal įprastą teisėkūros procedūrą, apibrėžtų principų ir sąlygų. Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, taikomame Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, nustatomi teisę susipažinti su šių trijų institucijų dokumentais reglamentuojantys bendrieji principai ir apribojimai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 11 straipsnį kiekviena institucija suteikia visuomenei galimybę elektroniniu būdu susipažinti su jos dokumentų registru.

Europos Parlamento viešo registro interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į dokumentus, kuriuos ši institucija parengė arba gavo nuo 2001 m. gruodžio 3 d. Su didžiąja dalimi šių dokumentų galima nemokamai tiesiogiai susipažinti interneto svetainėje ir juos galima nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės.

Ieškote Europos Parlamento dokumento?
thumb-legal-background

Šiame skyriuje rasite informacijos apie Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 ir kitus svarbius sprendimus bei taisykles, kuriais reglamentuojama galimybė visuomenei susipažinti su Parlamento dokumentais.

thumb-annual-report

Šiame puslapyje galite susipažinti su statistiniais duomenimis ir metinėmis ataskaitomis, patvirtintais Europos Parlamento pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnį.

thumb-archive

Istoriniame archyve sukaupta įvairių istorinių šaltinių, straipsnių ir tyrimų, kurie jums padės susipažinti su Europos integracijos istorija ir Europos Parlamento vaidmeniu šiame procese.

thumb-ask-ep

Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Parlamento veiklą, įgaliojimus ir struktūrą, galite kreiptis į Piliečių informavimo skyrių („Ask EP“) naudodamiesi šiame skyriuje pateikta forma.