banner

De website van het openbaar register van het Europees Parlement

Op grond van artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hebben de burgers en ingezetenen van de EU-landen recht op toegang tot documenten van de instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie, ongeacht het medium, overeenkomstig de beginselen en voorwaarden die volgens de gewone wetgevingsprocedure moeten worden vastgesteld. In Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden de algemene beginselen uiteengezet van dit recht op toegang en de hieraan gestelde grenzen.Overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) 1049/2001 voorziet elke instelling toegang van het publiek tot een documentenregister in elektronische vorm.

De website van het openbaar register van het Europees Parlement bevat de referenties van alle documenten die het Parlement sinds 3 december 2001 heeft opgesteld of ontvangen. De meeste documenten op de website kunnen gratis en zonder beperkingen worden geraadpleegd en gedownload.

Bent u op zoek naar een document van het Europees Parlement?
thumb-legal-background

In dit deel vindt u informatie over Verordening (EG) nr. 1049/2001 en andere belangrijke besluiten en regels die van toepassing zijn op de toegang van het publiek tot de documenten van het Parlement.

thumb-annual-report

U kunt deze pagina raadplegen om meer te weten te komen over de statistieken en jaarverslagen die het Europees Parlement heeft goedgekeurd krachtens artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

thumb-archive

De historische archieven bieden een brede selectie historische bronnen, artikelen en studies aan de hand waarvan u de geschiedenis van de Europese integratie kunt herbeleven en kunt ontdekken welke rol het Europees Parlement in dit proces heeft gespeeld.

thumb-ask-ep

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via het hier beschikbare formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).