Prístup k hlavnému menu (stlačte klávesu Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačte klávesu Enter)
Priamy prístup k zoznamu iných webstránok Prístup k zoznamu iných webstránok (stlačte klávesu Enter)

Vitajte

 
Hľadáte dokument Európskeho parlamentu?
 
  • Podľa článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú občania a obyvatelia krajín EÚ právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu a Rady, a nariadenie Komisie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom z týchto troch inštitúcií stanovuje všeobecné zásady týkajúce sa práva na prístup a jeho obmedzenie.
  • Aby sa občanom pomohlo uplatňovať toto právo, nariadenie stanovuje, že všetky tri inštitúcie zabezpečia prístup k registru dokumentov na internete.
  • Verejný register dokumentov Európskeho parlamentu obsahuje najmä legislatívne dokumenty vypracované alebo získané v priebehu prijímania aktov, ktoré sú právne záväzné v členských štátoch alebo pre členské štáty. Ak je to možné, umožňuje sa priamy prístup aj k ďalším kategóriám dokumentov. Ak nie je zabezpečený priamy prístup prostredníctvom verejného registra, občania môžu požiadať o prístup k dokumentu v akejkoľvek písomnej podobe v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie.
 
Najnovšie udalosti