banner

Spletno mesto javnega registra dokumentov Evropskega parlamenta

Državljani in prebivalci EU imajo v skladu s členom 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije, ne glede na nosilec dokumenta, če se pri tem upoštevajo načela in pogoji, ki se določijo z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku. Uredba (ES) št. 1049/2001, ki se uporablja za Evropski parlament, Svet in Komisijo, določa splošna načela in omejitve, ki urejajo pravico dostopa do njihovih dokumentov. Vse tri institucije v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1049/2001 javnosti omogočijo dostop do registra dokumentov v elektronski obliki.

Spletno mesto javnega registra dokumentov Evropskega parlamenta vsebuje sklice na dokumente, ki jih je institucija pripravila ali prejela od 3. decembra 2001. Veliko večino teh dokumentov si je mogoče neposredno in brezplačno ogledati na spletnem mestu ali jih prenesti z njega.

Iščete dokumente Evropskega parlamenta?
thumb-legal-background

V tem razdelku boste izvedeli več o Uredbi (ES) št. 1049/2001 in drugih pomembnih sklepih in pravilih, ki urejajo dostop javnosti do dokumentov Parlamenta.

thumb-annual-report

Na tej strani lahko najdete statistične podatke in letna poročila, ki jih je Evropski parlament sprejel v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

thumb-archive

Zgodovinski arhiv ponuja širok razpon zgodovinskih virov, člankov in raziskav, s katerimi lahko podoživimo zgodovino evropskega povezovanja in odkrijemo vlogo, ki jo je v tem procesu odigral Evropski parlament.

thumb-ask-ep

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek obrazca, ki je dostopen v tem razdelku, obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).