Dostop do osnovne navigacije (pritisnite "Enter")
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Enter")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest Dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite "Enter")

Dobrodošli

 
Iščete dokumente Evropskega parlamenta?
 
  • Pogodba o delovanju Evropske unije v členu 15 določa, da imajo državljani EU in vse osebe s prebivališčem v eni od držav članic pravico, da dostopajo do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Splošna načela o pravici do dostopa in njenih omejitvah so navedena v Uredbi (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov teh treh evropskih institucij.
  • Omenjena uredba v pomoč državljanom pri uveljavljanju te njihove pravice določa, da morajo imeti vse tri institucije dostopen spletni register dokumentov.
  • Javni register dokumentov Evropskega parlamenta vsebuje zlasti zakonodajne dokumente, pripravljene ali prejete med postopkom sprejemanja aktov, ki so v državah članicah ali zanje pravno zavezujoči. V mejah možnega so neposredno dostopne tudi druge kategorije dokumentov. Če do določenega dokumenta ni mogoče priti neposredno preko javnega registra, lahko državljani za dostop do njega zaprosijo. Njihova prošnja mora biti v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije.
 
Zadnje novice