Piekļuve galvenajai navigācijai (spiest „Enter”)
Piekļuve lapas saturam (spiest „Enter”)
Tieša piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam Piekļuve citu tīmekļa vietņu sarakstam (spiest „Enter”)

Noderīgas saites

 

Ja meklējat vēsturiskus dokumentus vai veicat tematisku un/vai padziļinātu dokumentu izpēti, lūdzam sazināties ar Eiropas Parlamenta Vēstures arhīvu .

Ja meklējat nevis konkrētus dokumentus, bet tikai informāciju par Eiropas Parlamentu, varat vērsties Eiropas Parlamenta Pilsoņu uzziņu nodaļā (Ask EP) .

Ja meklējat citu Eiropas iestāžu dokumentus, jūs varētu tos iegūt turpmāk norādītajās saitēs.
Citi dokumentu avoti
Vairāk informācijas:
  • EUR-Lex : piekļuve „Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša” elektroniskajai versijai, kā arī visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  • PreLex : starpiestāžu procedūru datu bāze, kas ļauj sekot Komisijas un citu iestāžu lēmumu pieņemšanas procedūras posmiem un piekļūt dokumentu pilnajiem tekstiem.
  • Eiropas Parlamenta Likumdošanas observatorija (ŒIL) : datubāze, kas ļauj piekļūt lēmumu pieņemšanas procedūrām, kurās piedalās Eiropas Parlaments, visu posmu kopsavilkumiem. No procedūru apraksta lapām var piekļūt dažādiem iestāžu dokumentiem un Kopienas iestādēm saistībā ar attiecīgo procedūru.
  • Deleģētie akti : Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs sniedz pilnīgu pārskatu par deleģēto aktu aprites ciklu. Tas lietotājiem ļauj veikt meklējumus un sekot deleģēto aktu izstrādei no to plānošanas posma līdz publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī. Reģistrā ir arī norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes uzraudzības pasākumi, kā arī to ekspertu grupu darbs, kuras ir iesaistītas deleģēto aktu sagatavošanā.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : „Oficiālā Vēstneša” pielikums internetā. Tajā var iepazīties ar publicētajiem uzaicinājumiem uz konkursiem.
  • ES publikācijas (ES grāmatu veikals) : šajā vietnē var piekļūt visu ES iestāžu, aģentūru un citu ES decentralizēto struktūru bezmaksas un nopērkamajām publikācijām.
 
LESD 15. pants
(bijušais EKL 255. pants)

1. Lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, Savienības iestādes un struktūras darbojas iespējami atklāti.

3. Jebkuram Savienības pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kam ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu un struktūru dokumentiem, neatkarīgi no to veida, ievērojot principus un nosacījumus, ko nosaka saskaņā ar šo punktu.

[…] Katra iestāde nodrošina sava darba pārredzamību un paredz īpašus noteikumus par piekļuvi tās dokumentiem saskaņā ar otrajā daļā minētajām regulām.