Användbara länkar

Om du söker efter historiska handlingar eller gör tematiska och/eller djupgående dokumentsökningar kan du vända dig till Europaparlamentets historiska arkiv.

Om du inte söker efter något särskilt dokument utan bara vill ha allmän information om Europaparlamentet kan du vända dig till Europaparlamentets enhet för medborgarnas förfrågningar (Ask EP)

Europeiska unionens råd

Andra dokumentationskällor