banner

Iarr doiciméad

Fógra príobháideachais

Chun d’iarratas a láimhseáil, teastaíonn sonraí pearsanta bunriachtanacha (marcáilte le réiltín) ón bParlaimint. Trí shonraí pearsanta neamhriachtanacha a chur ar fáil (nach bhfuil marcáilte le réiltín), toilleann tú lena bpróiseáil. Bainfear úsáid astu chun láimhseáil d’iarratais a éascú agus chun an tuarascáil staidrimh bhliantúil maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid a fheabhsú. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith trí fhógra a thabhairt don rialaitheoir sonraí. Is féidir tuilleadh sonraí faoi do chearta agus faoin gcaoi a bpróiseálfar do shonraí pearsanta a fháil sa ráiteas príobháideachais.

Doiciméid

Do shonraí

*

Do shonraí proifisiúnta

* Réimsí éigeantacha

Is féidir iarratais ar dhoiciméid a chur isteach:

By post

European Parliament

Directorate-General for the Presidency

Transparency Unit

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium