banner

Поръчка на документи

Съобщение за защита на личните данни

За да обработи Вашето заявление, Парламентът се нуждае от основни лични данни (отбелязани със звездичка). Чрез предоставянето също така на незадължителни лични данни (без звездичка) Вие се съгласявате с тяхното обработване. Те ще се използват, за да се улесни обработването на Вашето заявление и да се подобри годишният статистически отчет относно публичния достъп до документи. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Допълнителни подробности относно Вашите права и начина, по който ще бъдат обработени личните Ви данни, вж. в декларацията за поверителност.

Документи

Вашите данни

*

Вашите професионални данни

* Задължителни полета

Заявки за документи могат да бъдат подавани до:

По пощата

European Parliament

Directorate-General for the Presidency

Transparency Unit

60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgium