banner

Webstedet for Europa-Parlamentets offentlige register

I henhold til artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har unionsborgere og personer, der har bopæl i EU, ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, uanset medium, efter de principper og på de betingelser, der fastsættes ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure. Forordning (EF) nr. 1049/2001, der finder anvendelse på Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fastsætter de generelle principper for og begrænsningerne i retten til aktindsigt i disse tre institutioners dokumenter. I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1049/2001 giver hver institution adgang til et register over dokumenter i elektronisk form.

Webstedet for Europa-Parlamentets offentlige register indeholder referencer til dokumenter, som institutionen har udarbejdet eller modtaget siden den 3. december 2001. Hovedparten af disse dokumenter kan gratis konsulteres og downloades direkte fra webstedet.

Leder du efter et dokument fra Europa-Parlamentet?
thumb-legal-background

I dette afsnit finder du oplysninger om forordning (EF) nr. 1049/2001 og andre vigtige afgørelser og regler om aktindsigt i Parlamentets dokumenter.

thumb-annual-report

Her kan du læse om de statistikker og årlige rapporter, som Europa-Parlamentet har vedtaget i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

thumb-archive

De historiske arkiver indeholder en lang række historiske kilder, artikler og undersøgelser, der giver dig mulighed for at genopleve den europæiske integrations historie og finde ud af, hvilken rolle Europa-Parlamentet har spillet i denne proces.

thumb-ask-ep

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen, der er tilgængelig i dette afsnit.