banner

Az Európai Parlament nyilvános dokumentumtárának weboldala

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikke értelmében az uniós tagállamok polgárainak és lakosainak a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározandó elvek és feltételek szerint joguk van az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni, függetlenül azok megjelenési formájától. Az Európai Parlamentre, a Tanácsra és a Bizottságra alkalmazandó 1049/2001/EK rendelet meghatározza e három intézmény dokumentumaihoz való hozzáférési jog általános elveit és korlátait.Az 1049/2001/EK rendelet 11. cikke értelmében minden intézmény nyilvános hozzáférést biztosít az elektronikus formátumú dokumentumok nyilvántartásához.

Az Európai Parlament nyilvános dokumentumtárának weboldala az intézmény által 2001. december 3. óta készített vagy kapott dokumentumok hivatkozásait tartalmazza. E dokumentumok túlnyomó többsége a weboldalon közvetlenül és ingyenesen megtekinthető és letölthető.

Az Európai Parlament valamely dokumentumát keresi?
thumb-legal-background

Ebben a részben az 1049/2001/EK rendeletről, valamint a Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó egyéb fontos határozatokról és szabályokról tájékozódhat.

thumb-annual-report

Ez az oldal az Európai Parlament által elfogadott éves jelentésekről és az azokkal kapcsolatos statisztikákról ad tájékoztatást az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke értelmében.

thumb-archive

A Történeti Irattár számos történelmi forrást, cikket és tanulmányt őriz, amelyek segítségével felidézheti az európai integráció történetét, és felfedezheti az Európai Parlament szerepét ebben a folyamatban.

thumb-ask-ep

Ha szeretne többet megtudni az Európai Parlament tevékenységeiről, hatásköreiről és szervezeti felépítéséről, az ebben a részben elérhető űrlap segítségével lépjen kapcsolatba az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztályával (Ask EP).