banner

Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu

Podle článku 15 Smlouvy o fungování Evropské unie mají občané a osoby s bydlištěm v zemích EU právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie nehledě na nosič, na kterém se tyto dokumenty nacházejí, a to v souladu se zásadami a podmínkami stanovenými nařízením přijatým řádným legislativním postupem. Obecné zásady a omezení přístupu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise jsou stanoveny nařízením (ES) č. 1049/2001. Podle článku 11 nařízení (ES) č. 1049/2001 je každý orgán povinen zajistit přístup veřejnosti k rejstříku dokumentů v elektronické formě.

Internetové stránky veřejného rejstříku Evropského parlamentu obsahují odkazy na dokumenty vypracované nebo obdržené tímto orgánem od 3. prosince 2001. Velkou většinu těchto dokumentů zde lze bezplatně přímo prohlížet či stáhnout.

Hledáte dokument Evropského parlamentu?
thumb-legal-background

V této části se seznámíte s nařízením (ES) č. 1049/2001 a dalšími důležitými rozhodnutími a pravidly, kterými se řídí přístup veřejnosti k dokumentům Parlamentu.

thumb-annual-report

Na této stránce můžete nahlížet do statistik a výročních zpráv, které Evropský parlament přijal podle článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001.

thumb-archive

Historický archiv nabízí řadu historických zdrojů, článků a studií, díky nimž budete moci znovu prožít proces evropské integrace a zjistit, jakou úlohu v něm sehrál Evropský parlament.

thumb-ask-ep

Pokud si přejete získat více informací o činnosti, pravomocích a organizační struktuře Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím uvedeného formuláře obrátit na oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).