Защита на правата на човека извън ЕС 

Европейският парламент е активен и постоянен защитник на правата на човека, включително отвъд границите на ЕС.

Носителят на наградата „Сахаров“ Нелсън Мандела се среща с председателя на Европейския парламент Симон Вейл в Европейския парламент в Страсбург. 

Европейският парламент, както и ЕС като цяло, призова всички държави да прилагат Всеобщата декларация за правата на човека и другите международни договори в областта на правата на човека.

Един подобен договор е Конвенцията за правата на детето – най-широко ратифицираният договор за правата на човека в историята. През 2019 г. Парламентът чества 30-ата годишнина на тази конвенция с конференция на високо равнище в Брюксел, открита от председателя на ЕП Давид Сасоли.

Парламентът също така се стреми да гарантира, че всички международни дейности на ЕС — включително търговията, както и помощта, са приведени в съответствие с неговите принципи в областта на правата на човека.

В продължение на много години смъртното наказание и изтезанията са ключови въпроси. Неотдавна, трафикът, цифровите права и други теми влязоха в списъка от въпроси, които предизвикват загрижеността на Парламента.

Много гласове

Председателят на Европейския парламент говори за злоупотреби в публични изявления и по време на срещи.

Комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека изтъкват нарушенията и спомагат за поставяне на акцент върху дебата на други членове на Европейския парламент.

Също така, всички членове на ЕП се присъединяват към усилията на Парламента в четвъртък следобед по време на пленарните заседания в Страсбург. Този момент е посветен на разисквания и „резолюции по неотложни въпроси“ по проблеми, свързани с правата на човека.

Тези усилия дадоха резултат.

Някои правителства преразгледаха действията си, включително налагането на смъртно наказание. Някои национални парламенти промениха или се отказаха от закони, критикувани в резолюциите на Парламента.

Награда „Сахаров“

Всяка година Европейският парламент присъжда награда „Сахаров“ за свобода на мисълта на личности или организации, които се борят за правата на човека и основните свободи.

В продължение на три десетилетия чрез тази награда се обръща внимание на борби на пет континента.

В някои случаи с наградата се признават хора, понесли последиците от избора си да се борят за свобода в страната си.

Такъв е случаят с носителя на наградата за 2015 г. – блогърът Раиф Бадауи, изпратен в затвора в Саудитска Арабия заради това, че защитава свободата на изразяване на мнение.

Същият е случаят и с наградата за 2017 г., която бе присъдена на демократичната опозиция във Венецуела, включително на стотиците политически затворници в страната.

В други години наградата е признание за хора, чиято дейност в областта на правата на човека, е последица от лични преживявания, често болезнени.

Лауреатът за 2014 г. — Денис Муквеге, лекар от Демократична република Конго, обяви, че „се е сблъскал“ с проблемите на жени, изнасилени и малтретирани по време на война. Оттогава насам той е посветил живота си на лечението на повече от 40 000 жертви в болницата в родния си град, като същевременно предизвиква международното внимание към този проблем.

Муквеге и всички останали лауреати на наградата остават свързани чрез мрежата на наградата „Сахаров“, чрез която те поддържат връзка с членовете на ЕП и гражданското общество с цел засилване на сътрудничеството по въпросите на правата на човека.