Добре дошли в  Европейския парламент 

Лесна за четене версия
Лесната за четене версия прави информацията разбираема за всички.

 
Изглед към предната част на сградата на Парламента в Страсбург и веещите се знамена на държавите — членки на ЕС        

Европейският парламент

Парламентът е представител на 450 милиона души, които живеят в Европейския съюз.

The Европейският съюз често се обозначава накратко като ЕС.

Хората в ЕС гласуват за 705 членове, които да ги представляват в Парламента.

Членовете на Европейския парламент са известни също като евродепутати .

Евродепутатите обсъждат предложения за нови закони на ЕС.

Евродепутатите променят законите, за да ги направят по-добри.

Евродепутатите контролират работата на ЕС.

Изглед към предната част на сградата на Парламента в Страсбург и веещите се знамена на държавите — членки на ЕС.

Изглед на пленарната зала в Страсбург        

Какво прави Европейският парламент

Парламентът приема нови закони на ЕС заедно със Съвета.

Съветът представлява правителствата на страните, които са част от ЕС.

СПарламентът и Съветът също решават относно бюджета на ЕС.

СПарламентът проверява работата на всички организации, които помагат за управлението на ЕС.

СЕвродепутатите гласуват за търговски споразумения със страни извън ЕС.

Евродепутатите гласуват с вдигане на ръка в пленарната зала в Страсбург        

Как работи Европейският парламент

Групи

Повечето евродепутати работят в политически групи.

Групите включват членове на Парламента от различни държави и различни политически партии.

Групите имат общи цели.

Комисии

Парламентът има 20 постоянни комисии.

Евродепутатите работят в комисии.

Европейската комисия предлага нови закони на ЕС.

Комисиите обсъждат предложенията, за да ги подобрят.

Комисиите гласуват за приемане или отхвърляне на всяко предложение.

Пленарни заседания

След това целият Парламент гласува новите закони по време на пленарните заседания.

На пленарните заседания се събират всички евродепутати.

Те обсъждат и гласуват нови закони.

Евродепутатите избират председател, който да представлява Парламента.

Председателят води също пленарните заседания.

Председателят се избира за мандат от две години и половина.

Човек, който пуска бюлетина в урна        

Гласувайте

Вие можете да гласувате за хората, които да Ви представляват в Парламента.

Европейските избори се провеждат на всеки пет години във всички страни от ЕС.

Жена с мобилен телефон пред главната сграда на Европейския парламент в Брюксел        

Бъдете информирани

Парламентът има поне по едно бюро във всяка страна от ЕС.

Можете да посетите тези бюра.

Изглед към сградата на Парламента в Страсбург от другата страна на реката        

Посетете Европейския парламент

Можете да посетите Парламента в Страсбург и Брюксел.