В миналото 

Европейският парламент претърпява съществена еволюция през годините, като постепенно придобива допълнителни отговорности и по-важна роля. Докато неговият предшественик, известен като Асамблеята, е имал само надзорни функции, днес Парламентът е единствената пряко избирана институция на ЕС със задача да защитава интересите на хората. Депутатите определят новото законодателство, следят работата на европейските институции и допринасят за утвърждаването на правата на човека в и извън ЕС. В този раздел на сайта ще научите повече за това как Парламентът е извървял своя път на развитие.

Договори и Европейски парламент 

В хода на измененията на европейските договори правомощията на Парламента нараснаха постепенно. Научете повече за развитието на първичното законодателство на ЕС и въздействието му върху Парламента.

Архивите на Европейския парламент 

Потърсете в исторически източници, статии и проучвания, за да откриете приноса на Парламента за европейската интеграция.

in the past    
 

Архивите на Европейския парламент

Архивите на Европейския парламент са официален пазител на паметта на институцията от създаването ѝ през 1952 г. и съдържат колекции от документи, проследяващи нейната законодателна, политическа и административна дейност.