В миналото 

Европейският парламент претърпява съществена еволюция през годините, като постепенно придобива допълнителни отговорности и по-важна роля. Докато неговият предшественик, известен като Асамблеята, е имал само надзорни функции, днес Парламентът е единствената пряко избирана институция на ЕС със задача да защитава интересите на хората. Депутатите определят новото законодателство, следят работата на европейските институции и допринасят за утвърждаването на правата на човека в и извън ЕС. В този раздел на сайта ще научите повече за това как Парламентът е извървял своя път на развитие.

Предишни избори 

От 1979 г. насам членовете на ЕП се избират в преки избори, които се провеждат в целия ЕС. Вижте всички данни от последните избори и историческите данни относно политическия състав на Парламента, избирателната активност, както и относно дела на жените, избрани за членове на ЕП.

Договори и Европейски парламент 

В хода на измененията на европейските договори правомощията на Парламента нараснаха постепенно. Научете повече за развитието на първичното законодателство на ЕС и въздействието му върху Парламента.

Исторически архиви 

Потърсете в исторически източници, статии и проучвания, за да откриете приноса на Парламента за европейската интеграция.

in the past    
 

Историята на Европейския парламент

Разгледайте хронологията на развитието на Европейския парламент през годините и вижте снимки и видеоматериали от значими събития.

Исторически архиви

Историческите архиви са официалният хроникьор на Европейския парламент от създаването му през 1952 г. със своята уникална колекция от книги и списания за историята на европейската интеграция, съхранявана от Историческата библиотека.