Проектодоговор за създаване на Конституция за Европа (нератифициран) 

Проект на Договор за създаване на Конституция за Европа (нератифициран).
Групова снимка.
Рим, октомври 2004 г.
Членове на Камарата на лордовете през 2013 г.
 

Договорът за създаване на Конституция за Европа е приет от Европейския съвет на 18 юни 2004 г. и подписан в Рим по-късно през същата година в присъствието на председателя на ЕП, Josep Borrell Fontelles. Одобрен от ЕП (Доклад на Méndez de Vigo-Leinen), Договорът след това е отхвърлен от Франция (29 май 2005 г.) и Нидерландия (1 юни 2005 г.) на проведени национални референдуми.

След отхвърлянето на Договора за създаване на Конституция държавите-членки започват работа върху Договора от Лисабон.

  • Подписан в: Рим (Италия), 29 октомври 2004 г.
  • Влизане в сила: Не е ратифициран от всички 27 държави-членки