Договор за Евратом 

Пол-Анри Спак и Жан-Шарл Сной и д'Опюр на подписването на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ), 25.03.1957 г. 

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия

На 25 март 1957 г. са подписани два договора – Договорът за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ или Евратом). Сред основните цели на Договора за Евратом са:

  • подпомагане на научните изследвания и предоставяне на техническа информация;
  • установяване на еднакви стандарти за сигурност и защита на обществото и промишлените работници;
  • улесняване на научните изследвания;
  • гарантиране, че невоенните атомни материали не се отклоняват за други употреби, по-специално военни.

Стойността на Евратом може ясно да се види в контекста на разширяването. Атомната енергия е важен източник за много източноевропейски държави, но стандартите за сигурност в атомните им централи и равнището на защита на обществото и работниците невинаги са задоволителни. Евратом предвижда контекста за подкрепа на ЕС.

  • Подписан в: Рим (Италия), 25 март 1957 г.
  • Влизане в сила: 1 януари 1958 г.