Договор от Амстердам 

Групова снимка.
Подписването на Договора от Амстердам на 2 октомври 1997 г.
 

С цел да се преработи Договора за създаване на Европейския съюз в Торино (Италия) през март 1996 г. беше открита МПК. Последващият Договор от Амстердам, изменящ Договора за ЕС, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани с тях актове, е подписан в присъствието на председателя на Европейския парламент, José María Gil-Robles.

С влизането си в сила през май 1999 г. процедурата за съвместно вземане на решение е опростена, а обхватът й се разширява. Парламентът получава правото да одобрява председателя на Комисията.

  • Подписан в: Амстердам (Нидерландия), 2 октомври 1997 г.
  • Влизане в сила: 1 май 1999 г.