Договор за изменение на някои финансови разпоредби/Договор от Брюксел 

Договорът от Брюксел от 1975 г. отново изменя някои финансови разпоредби, установени в Договорите. Увеличава бюджетните правомощия на Асамблеята (ЕП си осигурява правото да отхвърля бюджета на Общността и да гарантира на Комисията освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета) и предвижда създаването на Европейска сметна палата.

  • Подписан в: Брюксел (Белгия), 22 юли 1975 г.
  • Влизане в сила: 1 юни 1977 г.