Договор от Ница 

Групова снимка.
Подписването на Договора от Ница на 26 февруари 2001 г.
 

Хартата за основните права е подписана от председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета по време на Европейския съвет в Ница. Договорът от Ница, който изменя Договора за създаване на ЕС, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани с тях актове, е подписан в присъствието на председателя на Европейския парламент, Nicole Fontaine. Целта на Договора от Ница е да преобразува институционалната структура на Европейския съюз, за да устои на предизвикателствата от новото разширение. С Договора от Ница законодателните и надзорни правомощия на Парламента се увеличават, а прилагането на гласуването с квалифицирано мнозинство се разширява в повече области в рамките на Съвета.

  • Подписан в: Ница (Франция), 26 февруари 2001 г.
  • Влизане в сила: 1 февруари 2003 г.