Договор от Рим (ЕИО) 

Договор за създаване на Европейската икономическа общност

На 25 март 1957 г. са подписани два договора – Договорът за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ или Евратом). И за двете нови Общности решенията се вземат от Съвета по предложение на Комисията. Парламентарната асамблея следва да бъде консултирана и да дава становищата си на Съвета. Асамблеята увеличава размера си на 142 члена. Европейската парламентарна асамблея провежда първото си заседание през следващата година, на 19 март 1958 г. С Договора от Рим се поставя специфично условие за директно избиране на членовете (това е изпълнено през 1979 г.).

  • Подписан в: Рим (Италия), 25 март 1957 г.
  • Влизане в сила: 1 януари 1958 г.