Организация и начин на работа 

Европейският парламент е голяма политическа сцена и многостранна институция, в която работят много хора и която разполага с добре разработен правилник за дейността. Научете повече по този въпрос.

Организация 

Научете повече за ролята и функциите на председателя на Парламента, политическите групи, комисиите, делегациите, различните политически органи и неформални групи на членовете на ЕП.

Как функционира пленарната сесия? 

В центъра на политическата дейност на Парламента са пленарните сесии, по време на които членовете на ЕП приемат законодателни актове и провеждат разисквания. Научете как се провеждат заседанията.

Бюджетът на ЕП 

Научете повече за разходите, свързани с функционирането на Европейския парламент.

Многоезичие 

В ежедневната си дейност Парламентът използва всички 24 официални езика на ЕС. Научете какво означава това на практика.

Генерален секретариат 

Дейността на членовете на ЕП се подкрепя от собствена администрация, която предоставя техническа и експертна помощ. Открийте още по темата.

Екологичен отпечатък 

Парламентът се ангажира да подобрява непрекъснато своя въглероден отпечатък и да управлява ресурсите си по устойчив начин. Научете повече за неговата система за управление на околната среда.