Делегациите на Европейския парламент 

Делегациите на Европейския парламент са официални групи от членове на ЕП (членове на Европейския парламент), които поддържат и задълбочават отношенията с парламентите на държави, региони или организации извън ЕС.

По този начин делегациите служат като основна връзка на Парламента с други законодателни органи, както в ЕС, така и извън него.

Като работят в сътрудничество с комисиите на Парламента и с членовете на ЕП в подкрепа на демокрацията и правата на човека отвъд границите на ЕС, делегациите укрепват позициите на Европейския парламент.

Провеждайки парламентарна дипломация посредством редовни обсъждания, делегациите също така популяризират ЕС като цяло и насърчават своите партньори да зачитат ценностите и интересите на ЕС.

Има няколко вида делегации: делегации в официални междупарламентарни комисии, делегации в многостранни парламентарни асамблеи и делегации за връзки с други държави или групи от държави.