Политическите групи в Европейския парламент 

Членовете на ЕП получават място в заседателната зала според своята политическа група – те се обединяват по политически, а не по национален принцип. Понастоящем в Европейския парламент има 7 политически групи.

Минималният брой членове за образуване на политическа група е 23, като трябва да са представени най-малко 1/4 от държавите членки. Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

Политическите групи в Европейския парламент

Всяка политическа група се грижи за собствената си вътрешна организация, като назначава председател (или двама съпредседатели), бюро и секретариат.

В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, отляво надясно, по споразумение с председателите на групите.

Преди всяко гласуване в пленарна зала политическите групи внимателно разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения към тях.

До приемането на позиция от политическата група се достига чрез обсъждане в групата. Никой член не може да бъде задължен да гласува по един или друг начин.